Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ghi chú:
* Trong các ngày kiểm tra từ 02/12 đến 04/12 học sinh các khối kiểm tra HK 1, Học sinh Khối 9 học bình thường theo TKB.
* Đối với học sinh khối THPT:
Các lớp A kiểm tra 3 môn : Toán, Lý, Hóa; các lớp D kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh;
các lớp N kiểm tra 3 môn Toán, Lý, Anh.

K10, K11:
- Văn: 100% tự luận;
- Toán, Lý, Hóa: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận
- Tiếng Anh: Trắc nghiệm  70%, Tự luận  30%

K12:
- Văn 100% tự luận; Toán, Lý, Hóa, Anh:  100% trắc nghiệm.
* Đối với học sinh khối THCS: Kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh
- Văn : 100% Tự luận; Toán, Tiếng Anh : Trắc nghiệm 30%, Tự luận : 70%
HS K9 kiểm tra theo lịch của phòng GD&ĐT Cầu Giấy (12/12 và 13/12/2019).