Thông báo đổi phòng học trong các ngày Kiểm tra giữa học kì 1 từ 26/10 đến 29/10/2020