Lượt xem: 20517 | Gửi lúc: 21:11' 12/11/2013
Bookmark and Share

Ban Giám hiệu Nhà trường

(Cập nhật 12/09/2018)


1. HIỆU TRƯỞNG


Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

 

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNGThạc sĩ Nguyễn Thị Hợp - Phó Hiệu trưởngTiến sĩ Lê Thị Mai Oanh - Phó Hiệu trưởng

============================================================

Ban Giám hiệu Nhà trường qua các nhiệm kỳ:

 


 PGS. TS. NGƯT. Vương Dương Minh,
Hiệu trưởng Nhà trường (1998-12/2012), Bí thư Chi bộ (2004-2012)

 


TS. Đỗ Danh Bích - Phó Hiệu trưởng Nhà trường (2013 - 2018)


PGS. TS. Phạm Viết Vượng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (1998-1999)

 


NGƯT. Nguyễn An Nghi, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (1998-1999)

 


 TS. Dương Duy Bằng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (1999-2004)

 


 ThS. GVC. Bùi Văn Sâm, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (2005-2011) ThS. Nguyễn Thị Ngân Hoài, Bí thư Chi bộ (1998-2004)

 

Bài viết khác