Lượt xem: 7037 | Gửi lúc: 18:38' 07/10/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 02 - 08/10/2017

1.     Thày giáo Lê Việt Đức giáo viên CLB Đàn Ghita, ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu Philips (mầu đen) tại P401, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

2.     Thày giáo Nguyễn Tiến Dũng giáo viên môn Công nghệ, ngày 06/10 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P304, đã trả lại cho em Nguyễn Thành Trung học sinh lớp 9A4

3.     Cô giáo Lê Thị Thanh Thủy giáo viên Toán THCS, ngày 06/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P210, đã trả lại cho em Nguyễn Mai Duy học sinh lớp 9A5

4.     Cô Vũ Thị Bông công nhân làm sạch

- Ngày 03/10 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Việt Đức học sinh lớp 9A4

- Ngày 05/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P505, đã trả lại cho em Trần Quang Minh lớp 8A1

5.     Cô Nguyễn Thị Hồng công nhân làm sạch, ngày 05/10 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại hành lang tầng 3 nhà N3, đã trả lại cho em Hà My học sinh lớp 9A7

6.     Cô Hồ Thị Yên công nhân làm sạch, ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu Massxel tại P417, đã trả lại cho em Nguyễn Thanh Lâm học sinh lớp 8A4

7.     Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch

- Ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P210, đã trả lại cho em Thu Hằng học sinh lớp 12A2.

- Ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu Massxel tại P105, đã trả lại cho em Ngọc Anh học sinh lớp 8A1

- Ngày 04/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P417, đã trả lại cho em Mai Thái Anh học sinh lớp 8A4

8.     Em Nguyễn Tuấn Nghĩa học sinh lớp 8A6, ngày 30/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P503, đã trả lại cho em Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 8A1

9.     Em Đỗ Khánh Vy học sinh lớp 8A6, ngày 30/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 1, đã trả lại cho em Bùi Trọng Tấn học sinh lớp 8A6

10. Em Phạm Hùng học sinh lớp 6A8, ngày 30/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P310, đã trả lại cho em Phạm Đức Huy học sinh lớp 7A1

11. Em Lê Thị Thúy sinh viên thực tập tại trường, ngày 30/09 nhặt được 100,000đ tại sân trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

12. Em Nguyễn Công Tuệ học sinh lớp 9A3, ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Phạm Minh Đức học sinh lớp 9A1

13. Em Nguyễn Hương Giang học sinh lớp 10N1, ngày 02/10 nhặt được 50,000đ tại P212, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

14. Em Phạm Yến Nhi học sinh lớp 9A3, ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P105, đã trả lại cho em Chu Quang Hiếu học sinh lớp 11N3

15. Em Phạm Lê Minh học sinh lớp 9A1, ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu iPhone SE tại P100, đã rả lại cho em Phạm Nguyễn Minh Anh học sinh lớp 11D4

16. Em Nguyễn Thái Hưng học sinh lớp 11N3, ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4 tại P415, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Nghĩa học sinh lớp 11N3

17. Em Nguyễn Ngọc Phúc học sinh lớp 8A4, ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 4, đã trả lại cho em Mai Thái Anh học sinh lớp 8A4

18. Em Nguyễn Thanh Hà học sinh lớp 7A2, ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4 tại sảnh Hội trường 11/10, đã trả lại cho cô Nguyễn Thị Hương Thủy phụ huynh học sinh lớp 10 chuyên toán tại Trường THPT Chuyên ĐHSP HN

19. Em Nguyễn Tuấn Trọng học sinh lớp 6A5, ngày 02/10 nhặt được điện thoại hiệu Viettel tại P309, đã trả lại cho em Ngô Lưu Hà My học sinh lớp 6A8

20. Em Nguyễn Vân Trang học sinh lớp 9A5, ngày 05/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P303, đã trả lại cho em Lê Chi Mai học sinh lớp 7A3

21. Em Lê Minh Trí học sinh lớp 9A3, ngày 06/10 nhặt đươc 1 ví da tại P302, trong ví có 378,000đ và 10USD, đã trả lại cho em Phạm Đăng Thành học sinh lớp 9A7

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH