Lượt xem: 1720 | Gửi lúc: 13:17' 09/12/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 04 - 10/12/2017

1.       Cô Lê Thị Thu Hà Công nhân làm sạch, ngày 9/12 nhặt được điện thoại hiệu Iphone6 tại P219, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Quân học sinh lớp 9A1

2.       Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Nhi giáo viên Tổ Ngữ văn THPT, ngày 02/12 nhặt được điện thoại hiệu MISWI tại P302, đã trả lại cho em Chu Anh Minh hoạc sinh lớp 9A3

3.       Thày giáo Trần Thanh Quang giáo viên Tổ Lịch sử, ngày 05/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P215, đã trả lại cho em Nguyễn Phú Quang học sinh lớp 6A7

4.       Ông Nguyễn Mạnh Cường (Bố học sinh Nguyên Thu Trang lớp 12D3) ngày 07/12 có nhặt được ví da mầu trắng tại Cổng phía nam của Trường Nguyễn Tất Thành, trong ví có 1 giấy đăng kí xe máy điện mang tên Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2 USD và 40,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5.       Em Nguyễn Minh Quân học sinh lớp 6A2, ngày 02/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại cầu thang 1 tầng 2 nhà N2, đã trả lại cho em Phạm Trí Thành học sinh lớp 6A5

6.       Em Trương Việt Hoàng học sinh lớp 10N2, ngày 02/12 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4, tại P215, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Anh học sinh lớp 12D6

7.       Em Cao Đình Nam Khánh học sinh lớp 9A4, ngày 02/12 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Thùy Dung học sinh lướp 11N2

8.       Em Nguyễn Phương Anh học sinh lớp 11D3, ngày 05/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P206, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

9.       Em Lê Minh Đăng học sinh lớp 6A3, ngày 05/12 nhặt được điện thoại hiệu FPT tại P201, đã trả lại cho em Lê Anh Đức học sinh lớp 6A5

10.   Em Nguyễn Ngọc Lâm Duy học sinh lớp 10D1, ngày 09/12 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P105, đã trả lại em Đặng Thu Hằng học sinh lớp 12A2

PHÒNG HÀNH CHÍNH