Lượt xem: 3163 | Gửi lúc: 14:48' 11/11/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06/10 - 12/11/2017

1.      Cô Nguyễn Bích Vân nhân viên làm sạch, ngày 06/11 nhặt được Máy tính xách tay tại P411, đã trả lại cho em Dương Thùy Linh học sinh lớp 7A5

2.      Cô Hồ Thị Yên nhân viên làm sạch, ngày 06/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P403, đã trả lại cho em Nguyễn Lê Dũng, học sinh lớp 6A2

3.      Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch, ngày 07/11 nhặt được ví da tại P219, trong ví có 1,500,00đ, đã trả lại cho em Phạm Minh Đức học sinh lớp 9A1

4.      Em Phí Nguyễn Hải Minh học sinh lớp 11N3, ngày 04/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P415, đã trả lại cho em Trần Minh Châu học sinh lớp 8A2

5.      Em Hoàng Mỹ Hà học sinh lớp 8A6, ngày 04/11 nhặt được điện thoại hiệu Louis Vuitton màu vàng tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6.      Em Trần Thu Hiền sinh viên ĐH Thương mại, ngày 06/11 nhặt được ví da tai cổng số 2 ĐHSP, trong ví có 263,00đ và 1 CMTND. Đã trả lại cho em Nguyễn Xuân Thanh học sinh lớp 10N3

7.      Em Nguyễn Lê Phương Phương học sinh lớp 10D4, ngày 06/11 nhặt được máy tính hiệu FX500 tại P213, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

8.       Em Nguyễn Danh Đức Hải học sinh lớp 9A5, ngày 07/11 nhặt được điện thoại hiệu Iphone5 tại P105, đã trả lại cho em Hà Hải Dương học sinh lớp 9A5

9.      Em Trần Ngọc Minh học sinh lớp 6A4, ngày 07/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Lê Trung Sơn hoạc sinh lớp 6A5

10.  Em Nguyễn Thành Trung học sinh lớp 9A4, ngày 07/11 nhặt được 107,000đ tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

11.   Em Nguyễn Thái Hà Thương học sinh lớp 10D3, ngày 09/11 nhặt được 100,000đ tại phía trước cổng trường, đã trả lại cho em Trương Hương Giang học sinh lớp 10D3

12.   Em Nguyễn Phương Liên học sinh lớp 9A6, ngày 11/11 nhặt được điện thoại hiệu Iphone5 tại P316, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

PHÒNG HÀNH CHÍNH