Lượt xem: 7180 | Gửi lúc: 10:27' 16/10/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/10/2017

1.         Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch

- Ngày 09/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P212, đã trả lại cho em Minh Hoàng học sinh lớp 10N1

- Ngày 10/10 nhặt được điện thoại hiệu Massxel tại P505, đã trả lại cho em Trần Anh Vũ học sinh lớp 8A1

2.         Em Ngô Phương An học sinh lớp 8A3, ngày 07/10 nhặt đươc điện thoại hiệu LG tại P106, đã trả lại cho em Vũ Thùy Dương học sinh lớp 6A3

3.         Em Ngô Nhật Minh học sinh lớp 6A3, ngày 09/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại nhà vệ sinh tầng 1 nhà N1, đã trả lại cho em Phùng Minh Khánh học sinh lớp 6A3

4.         Em Nguyễn Đăng Khôi học sinh lớp 6A6, ngày 10/10 nhặt được đồng hồ đeo tay tại chân cầu thang 2 nhà N1, đã trả lại cho em Đặng Gia Huy học sinh lớp 6A6

5.         Em Nguyễn Trung Hiếu học sinh lớp 9A6, ngày 10/10 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P314, đã trả lại cho em Nguyễn Thái Dương học sinh lớp 11D1

6.         Em Đinh Hà Phương học sinh lớp 12D3, ngày 11/10 nhặt được điện thoại hiệu LG tại P206, đã trả lại cho em Tăng Thị Phương Linh học sinh lớp 10D3

7.         Em Nguyễn Phương Trà học sinh lớp 9A4, ngày 11/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Vũ Đạt học sinh lớp 11N2

8.         Em Nguyễn Hà Quỳnh Anh học sinh lớp 10D2 ngày 12/10 nhặt được 1 ví da tại cổng trường, trong ví có 255,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

9.         Em Nguyễn Tú Linh học sinh lớp 8A2, ngày 13/10 nhặt được điện thoại hiệu ASUS tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Hưng Khánh, học sinh lớp 10N3

10.      Em Nguyễn Hồng Hạnh học sinh lớp 12D5, ngày 14/10 nhặt được điện thoại hiệu PHILIP tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

11.      Em Trần Công Thành học sinh lớp 7A1, ngày 14/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia (đã cũ) tại chân cầu thang 1 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

 

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH