Lượt xem: 7435 | Gửi lúc: 18:13' 16/09/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 11 - 17/09/2017

1.       Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch, ngày 07/09 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P405, đã trả lại cho em Phạm Bá Hoan học sinh lớp 11N3

2.       Cô Vũ Thị Bông công nhân làm sạch, ngày 13/09 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG và 1 bộ tai nghe tại nhà vệ sinh nhà V, đã trả lại cho em Hoàng Phúc học sinh lớp 10D4

3.       Cô giáo Nguyễn Kim Liên giám thị, ngày 11/9 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P503, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Đăng học sinh lớp 8A6

4.       Cô giáo Vũ Thị Hiệp giám thị, ngày 14/09 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 tại Phòng V03 nhà V, đã trả lại cho em Vũ Phương Mai học sinh lớp 12D3

5.       Học sinh Nguyễn Mai Chi lớp 11D4, ngày 11/9 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 + 1 máy tính Casino tại P304, đã trả lại cho em Đỗ Hồng Anh học sinh lớp 9A5

6.        Học sinh Đàm Duy Hoàng lớp 7A4, ngày 13/09 nhặt được 15,000đ tại P410, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

7.       Học sinh Phú Nguyễn Hải Minh lớp 11N3, ngày 13/09 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4s tại P415, đã trả lại cho em Lê Quang Minh học sinh lớp 8A2

8.       Một học sinh của Trường (xin dấu tên), ngày 19/9 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4s tại P417, nhờ bạn Phạm Văn Nam học sinh lớp 8A4 đưa xuống phòng Bảo vệ, điện thoại đã trả lại cho sinh viên Khoa Ngữ Văn Trường ĐHSP Hà Nội là Đặng Thị Lan Chi đang thực tập tại trường

9.       Học sinh Đàm Yến Chi lớp 11D3, ngày 14/09 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại Phòng V04 nhà V, đã trả lại cho em Bùi Mai Anh học sinh lớp 11A1

10.   Học sinh Chu Gia Huy lớp 10D4, ngày 14/09 nhặt được điện thoại hiệu MICROSOFT tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Nguyễn Thu Hiền học sinh lớp 10D4

11.   Học sinh Phạm Đăng Thành lớp 9A7, ngày 15/09 nhặt được 151,000đ tại P100, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

12.   Học sinh Nguyễn Vũ Huy Hoàng lớp 8A1, ngày 16/09 nhặt được 50,000đ tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

PHÒNG HÀNH CHÍNH