Lượt xem: 2590 | Gửi lúc: 14:32' 18/02/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 19/02/2017

Học sinh Hà Minh Hin lp 6A5, ngày 15/2 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Trần Quỳnh Trang lớp 7A6

Học sinh Tô Hu K lp 6A1, ngày 16/02 nhặt được 50,000đ tại sân Hội trường 11/10 trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

Học sinh Nguyn Thành Phong lp 8A4, ngày 17/2 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P409, đã trả lại cho em Nguyễn Phương Thảo lớp 8A7

Cô Nguyn Bích Vân công nhân làm sạch

- Ngày 13/2 nhặt được điện thoại hiệu Sony Ericsson tại P100, đã trả lại cho em Bùi Phương Linh lớp 12A1

- Ngày 13/2 nhặt được điện thoại hiệu Iphone5 tại P318, đã trả lại cho em Trần Long Vũ lớp 11N1

- Ngày 13/2 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P318, đã trả lại cho em Phan Đỗ Minh Quân lớp 8A4

 

 PHÒNG HÀNH CHÍNH