Lượt xem: 3319 | Gửi lúc: 20:04' 25/03/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 26/03/2017

Cô Nguyễn Thị Liên công nhân làm sạch, ngày 13/3 nhặt được điên thoại hiệu Nokia tại P404, đã trả lại cho em Nguyễn Thị Ngọc Huyền lớp 7A2

Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch, ngày 13/3 nhặt được điện thoại hiệu Mobiistar tại P207, đã trả lại cho em Nguyễn Đào Huyền Nhi lớp 10D1; ngày 16/3 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P409, đã trả lại cho em Trần Bình Minh lớp 6A4

Cô Hồ Thị Yên công nhân làm sạch, ngày 17/03 nhặt được điện thoại hiệu iPhone 5 tại 505, đã trả lại cho em Đinh Thùy Dương lớp 12D1

Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền giáo viên bộ môn Tiếng Anh, ngày 15/03 nhặt được điện thoại hiệu FPT 24 tại P409, đã trả lại cho em Lê Chi Mai học sinh lớp 6A3

Bác Phạm Ngọc Hùng TP Hành chính, ngày 18/8 nhặt được điện thoại hiệu Iphone5 mầu trắng (không có vỏ bọc) tại P105, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

Học sinh Phan Huyền Diệu lớp 10D4, ngày 13/3 nhặt điện thoại hiệu Nokia tại ghế đá sân trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

Cô Nguyễn Thị Liên công nhân làm sạch:

Ngày 22/3 nhặt được ví da tại P204, trong ví có một số giấy tờ cá nhân và 180,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Bùi Thu Giang học sinh lớp 10D2

Ngày 22/3 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P316, đã trả lại cho em Nguyễn Văn Minh học sinh lớp 11D5

Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch:

Ngày 24/3 nhặt được điện thoại hiệu Sony tại P409, đã trả lại cho em Phạm Phúc Khoa học sinh lớp 10A2

 Ngày 24/3 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P105, đã trả lại cho em Phạm Hoàng Long học sinh lớp 11N2

Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch, ngày 25/03 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 tại P206, đã trả lại cho em Vương Phương Anh học sinh lớp 12N2

Học sinh Trần Duy Minh lớp 8A5, ngày 17/3 nhặt điện thoại hiệu Masstel tại P206, đã trả lại cho em Đỗ Đức Việt học sinh lớp 10N2

Hoc sinh Hà Vũ Hoàng An lớp 10N1, ngày 23/03 nhặt được điện thoại hiệu Samsung galaxy G7 tại P206, đã trả lại cho em Bùi Minh Hoàng học sinh lớp 10N1

PHÒNG HÀNH CHÍNH