Lượt xem: 1303 | Gửi lúc: 13:38' 18/11/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13/10 - 19/11/2017

1.             Cô Nguyễn Bích Vân nhân viên làm sạch

- Ngày 13/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P103, đã trả lại cho em Trần Châu Anh học sinh lớp 10N3

- Ngày 14/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 tại P105, đã trả lại cho em Phạm Thị Mai, học sinh lớp 11D4

- Ngày 17/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P100, đã trả lại cho em Hoàng Xuân Mạnh, học sinh lớp 8A1

2.             Em Trần Lưu Minh Anh học sinh lớp 6A1, ngày 13/11 nhặt được 70,000đ tại sảnh tầng 4 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

3.             Em Trần Ngọc Yến Nhi học sinh lớp 7A4, ngày 13/11 nhặt được 50,000đ tại P408, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

4.             Em Ngô Đại Chí học sinh lớp 6A6, ngày 14/11 nhặt được điện thoại hiệu GIGI (mầu xanh lam) tại sân vận động Trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5.             Em Nguyễn Tuyết Minh học sinh lớp 7A5, ngày 16/11 nhặt được 50,000đ tại sảnh tầng 4 nhà N3, đã trả lại cho em Nguyễn Bình Minh, học sinh lớp 8A2

       PHÒNG HÀNH CHÍNH