Lượt xem: 1121 | Gửi lúc: 13:52' 26/08/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 21 - 27/08/2017

1. Cô giáo Nguyn Th Anh Tổng phụ trách Đội. ngày 20/08 nhặt được máy điện thoại hiệu iPhone5 tại sân khấu của trường, đã trả lại cho em Trần Thị Hương Mai học sinh lớp 12N1

2. Cô Vũ Th Bông công nhân làm sạch

- Ngày 21/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P210, đã trả lại cho em Phạm Hoàng Long học sinh lớp 12A1

- Ngày 22/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P411, đã trả lại cho em Nguyễn Hoành Long, học sinh lớp 7A5

- Ngày 26/8 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tai P103, đã trả lại cho em Lăng Xuân Thái, học sinh lớp 8A2

3. Cô Hồ Thị Yên công nhân làm sạch, ngày 23/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P416, đã trả lại cho em Đinh Hoàng Tùng, học sinh lớp 12A1

4. Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch, ngày 23/09 nhặt được điện thoại hiệu Masstel tại P318, đã trả lại cho em Ngọc Anh, học sinh lớp 8A1

5. Học sinh Nguyễn Hoàng Diệu Anh lớp 10D3, ngày 20/08 nhặt được điện thoại hiệu Sony tại sân trường, đã trả lại cho em Lê Hoàng Trung, học sinh lớp 10D3

6. Học sinh Nguyễn Nam Khánh lớp 9A3, ngày 22/08 nhặt được máy tính sách tay tại P302, đã trả lại cho em Ngô Ngọc Huyền, học sinh lớp 11D2

7. Học sinh Nguyễn Phương Liên lớp 9A6, ngày 22/08 nhặt được điên thoại hiệu Mobit tại P408, đã trả lại cho em Lục Hoàng Minh, học sinh lớp 9A7

8. Học sinh Nguyễn Thành Trung lớp 9A4, ngày 23/08 nhặt được ví da mầu nâu, tại P103, trong vis có 69,000đ và 1 Thẻ căn cước công dân, đã trả lại cho em Đỗ Đức Việt, học sinh lớp 11N2

9. Học sinh Nguyễn Thái Bình lớp 8A1, ngày 23/08 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P315, đã trả lại cho em Trần Nam Hải, học sinh lớp 10A2

10. Học sinh Lê Duy Khánh lớp 12N1, ngày 23/08 nhặt được điện thoại hiệu Vietten tại P314, đã trả lại cho em Nguyễn Trọng Thành, học sinh lớp 11N2

11. Học sinh Trần Hồng Quân lớp 12D2, ngày 24/08 nhặt được điện thoại hiệu Iphone5s tại P204, đã trả lại cho em Nguyễn Vân Anh, học sinh lớp 10D2

12. Học sinh Phạm Mỹ Nga lớp 10D2, ngày 26/08 nhặt được ví da tại hành lang lớp học tầng 1 nhà V, trong ví có 1,400,000 đ đã trả lại cho em Nguyễn Hải Linh Đang học sinh lớp 10D4

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH