Lượt xem: 5436 | Gửi lúc: 16:18' 28/10/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 23 - 29/10/2017

1.        Cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên giám thị, ngày 21/10 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P210, đã trả lại cho em Nguyễn Hương Giang học sinh lớp 11D3

2.        Cô giáo Trần Thị Dần giám thị, ngày 26/10 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P203, đã trả lại cho em Nguyễn Thanh Giang học sinh lớp 12D1

3.        Bác Nguyễn Tiến Lợi Bảo vệ trường, ngày 23/10 nhặt được đồng hồ đeo tay hiệu Orient tại sân trường, đã trả lại cho em Hà Thành Long học sinh lớp 10D4

4.        Em Vũ Hải Minh học sinh lớp 12D1, ngày 23/10 nhặt được 100,000đ tại cầu thang 1 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.

5.        Em Nguyễn Hà Thanh Xuân học sinh lớp 11D4, ngày 23/10 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P304, đã trả lại cho em Hà Hải Dương học sinh lớp 9A5

6.        Em Đặng Hoàng An, em Hà Minh Hiền học sinh lớp 7A5, ngày 23/10 nhặt được 01 áo đồng phục tại sân trường, đã trả lại cho em Lưu Đức Khang học sinh lớp 6A4

7.        Em Lã Xuân Thăng học sinh lớp 9A5, ngày 24/10 nhặt được điện thoại hiệu Oppo tại P315, đã trả lại cho em Trương Quốc Cường học sinh lớp 10N1

8.        Em Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 6A3, ngày 25/10 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại sân trường, đã trả lại cho em Lê Đức Minh học sinh lớp 6A4

9.        Em Dương Gia Linh học sinh lớp 11D1, ngày 26/10 nhặt được 50,000đ tại cửa cantin, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

10.    Em Đường Lê Tuệ Minh học sinh lớp 6A1, ngày 26/10 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại nhà vệ sinh nữ tầng 4 nhà N1, đã trả lại cho em Vũ Ánh Ngọc học sinh lớp 7A6

11.    Em Phạm Quốc Đạt học sinh lớp 6A8, ngày 26/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại phòng luyện tập bóng bàn, đã trả lại cho em Vũ Bảo Tuân học sinh lớp 6A2

12.    Em Nguyễn Trí Đức học sinh lớp 10N1, ngày 27/10 nhặt được 1 ví da tại P408, trong ví có 34,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

PHÒNG HÀNH CHÍNH