Lượt xem: 1276 | Gửi lúc: 15:26' 02/12/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/11 - 03/12/2017

1.        Bác Nguyễn Tiến Lợi cán bộ phòng Bảo vệ, ngày 26/11 nhặt được ví da mầu nâu tại P210, trong ví có 520,000đ, đã trả lại cho em Đặng Bá Long, học sinh lớp 12N1

2.        Cô giáo Nguyễn Hương Thảo giáo viên Tiếng Anh THCS ngày 01/12 nhặt được điện thoại hiệu HTC tại P315, đã trả lại cho em Trịnh Ngọc Nghĩa học sinh lớp 11A1

3.        Cô Lê Thị Thu Hà Công nhân làm sạch, ngày 29/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P503, đã trả lại cho em Đỗ Xuân Phương học sinh lớp 8A5

4.        Cô Nguyễn Bích Vân công nhân làm sạch

-            Ngày 29/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P201, đã trả lại cho em Phạm Trung Đức, học sinh lớp 10A1

-            Ngày 30/11 nht được đin thoi hiu Philips ti P215, đã tr li cho em Trn Anh Tun, hc sinh lp 12D6

5.        Em Đỗ Nguyễn Bảo Lâm học sinh lớp 9A3, ngày 27/11 nhặt được ví da mầu vàng tại P106, trong ví có 427,000đ và 1 thẻ học Tiếng Anh, đã trả lại cho em Lê Huy Anh học sinh lớp 12D5

6.        Em Vũ Quang Phúc học sinh lớp 10A1, ngày 27/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P201, đã trả lại cho em Đỗ Hoàng Phúc học sinh lớp 12A1

7.        Em Nguyễn Văn Minh học sinh lớp 12N1, ngày 27/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone tại P218, đã trả lại cho em Quách Khánh Linh, học sinh lớp 11A1

8.        Em Nguyễn Quốc An học sinh lớp 7A2, ngày 30/11 nhặt được cặp sách bằng vải bạt tại cổng trường, trong cắp có 241,000đ, đã trả lại cho em Trần Duy Bình, học sinh lớp 12N1

9.        Em Nguyễn Vũ Hà Anh học sinh lớp 9A3, ngày 01/12 nhặt được ví da mầu đen tại P302, trong ví có 181,500đ và 1 thẻ cad, đã trả lại cho em Nguyễn Đặng Quang Minh, học sinh lớp 11D2

10.    Em Lê Phương Thảo học sinh lớp 11D2 ngày 01/12 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P302, đã trả lại cho em Lê Trà My học sinh lớp 9A3

11.     Em Vũ Thị Minh Ngọc học sinh lớp 10N3, ngày 01/12 nhặt được đồng hồ đeo tay hiệu CASIO mầu đen tại P216, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

12.     Em Ngô Ngọc Linh học sinh lớp 6A1, ngày 02/12 nhặt được điện thoại hiệu Viettel tại sảnh tầng 2 nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

 

 

    PHÒNG HÀNH CHÍNH