Lượt xem: 4824 | Gửi lúc: 11:52' 04/09/2017
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 28/08 - 03/09/2017

- Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch, ngày 30/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P505, đã trả lại cho em Trần Quang Minh học sinh lớp 8A1

- Học sinh Lý Hà Trung lớp 12A1, nhày 26/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P417, đã trả lại cho em Nguyễn Gia Phúc học sinh lớp 8A4

- Học sinh Hoàng Thị Thái An lớp 10D2, ngày 26/08 nhặt được một ví da tại P201 trong đó có 111,000đ, đã trả lại cho em Vũ Đức Minh học sinh lớp 10D2

- Hoc sinh Nguyễn Thu Hiền lớp 10D4, ngày 28/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia (máy đã cũ) tại P212, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

- Học sinh Phạm Đăng Thành lớp 9A7, và học sinh Phạm Văn Hoàn lớp 9A3, ngày 29/08 nhặt được điện thoại hiệu Philips tại cửa nhà vệ sinh tầng 1, đã trả lại cho em Phó An Ninh học sinh lớp 8A2

- Học sinh Tống Trần Minh Đức lớp 10N3, ngày 30/08 nhặt được máy iPad tại P315, đã trả lại cho em Nguyễn Quỳnh Trang học sinh lớp 10D2

- Học sinh Trịnh Diễm Quỳnh lớp 8A4, ngày 01/09 nhặt được 50,000đ tại sảnh tầng 1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

- Học sinh Ngô Lưu Hà My lớp 6A8, ngày 01/09 nhặt được 40,000đ tại cầu thang 3 nhà N1, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

- Học sinh Vũ Hàn Duy Anh lớp 11A1, ngày 01/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia mầu đen bị mất nắp sau lưng tại P218, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận

- Học sinh Nguyễn Minh Thúy lớp 11D3, ngày 01/09 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P303, đã trả lại cho em Nguyễn Tiến Trường Sơn học sinh lớp 9A4

- Học sinh Nguyễn Hoàng Lân lớp 10D4, ngày 01/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại hành lang P212, đã trả lại cho em Phạm Thu Ngân học sinh lớp 10N1

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH