Lượt xem: 9307 | Gửi lúc: 11:18' 06/12/2018
Bookmark and Share

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019

1. Bài thi Toán học , Xem tại đây

2. Bài thi Ngữ văn , Xem tại đây

3. Bài thi Ngoại ngữ

- Môn thi thành phần Tiếng Anh , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Đức , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Nga , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Tiếng Trung , Xem tại đây

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

- Môn thi thành phần Vật lý  , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Hóa học  , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Sinh học , Xem tại đây

5. Bài thi Khoa học xã hội:

- Môn thi thành phần Lịch sử , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Địa lý , Xem tại đây

- Môn thi thành phần Giáo dục công dân  , Xem tại đây

 

Nguồn tin: http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5703