Lượt xem: 7467 | Gửi lúc: 15:24' 16/01/2019
Bookmark and Share

Cập nhật: Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung giữa học kỳ 2 năm học 2018-2019

- Trong các ngày kiểm tra 30/01 và 31/01/2019 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.

- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 13h00.

 

Thứ ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra

Thứ Tư 30/01

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Lê Cường, Trường Nghiêm,
Kim Anh, Thu Hà, Lâm Quỳnh, Tiến Dũng, Cẩm Nhi, Hồng Nhung,
Bá Đại, Phạm Du, Phạm Hương (Anh), Thành Lập, Đình Phượng,
Trương Dũng, Hồng Ngọc, Mai Khuyên, Hải Tiệp, Bùi Thúy,
Lan Phương, Mai Thanh, Hiền Phương, Kim Dung, Phan Nga,
Huyền Thương, Nguyễn Yến, Nguyễn Anh, Phạm Thủy, Lê Thảo,
Lê Hiếu, Hương Thảo, Lưu Đức, Đỗ Hồng, Lê Thủy, Ngô Hường,
Thanh Nhàn, Đặng Hiền, Vũ Anh, Châu Vân, Thanh Tú, Nguyễn Tâm,
Đỗ Hà, Lê Hạnh, Quốc Việt,  Hiền Bách, Hải Liên, Hùng Mạnh,
Đạt Đăng, Thùy Dương, Minh Trang, Quỳnh Trang, Kiều Thắng,
Giáp Cường, Nguyễn Đức, Thúy Loan, Vũ Bình. 
Mới bổ sung: Bùi Hiền, Kim Thoa, Phạm Trang
Từ Ca 2 các GV tổ Tiếng Anh nghỉ để tập huấn.

Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Cẩm Tú, Lê Hiếu, Bá Đại,
Thu Phương, Nguyễn Hòa, Lan Phương, Hoàng Khuyên, Mai Linh,
Văn Tráng, Bùi Hiền, Lê Thủy, Thanh Quang, Vũ Bình, Tiến Dũng,
Tiến Lợi, Lâm Quỳnh, Nguyễn Đức, Trần Đức, Đỗ Hà, Hồng Ngọc,
Huyền Thương,Nguyễn Yến, Thu Thủy, Lê Thảo, Hoàng Thái,
Thanh Nhàn, Đặng Hiền, Trường Nghiêm, Phạm Du
Mới bổ sung: Phạm Trang

Thứ Năm 31/01

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Bá Đại, Chu Phương,
Văn Khiêm, Trần Đức, Phạm Hương (Anh), Trương Dũng, Thành Vinh,
Hồng Ngọc, Văn Thư, Nguyễn Yến, Xuân Quý, Mai Thanh, Phạm Lan,
Thùy Linh, Thanh Quang, Bùi Hiền, Kim Dung, Đỗ Hồng,
Huyền Thương, Phạm Thủy, Thu Thủy, Trọng Hiếu, Lê Hạnh,  
Nguyễn Anh, Nguyễn Tâm, Châu Vân, Quốc Việt, Lưu Đức,
Lâm Quỳnh, Thùy Dương, Hà Phương, Thu Phương, Văn Tráng,
Hương Thảo, Thúy Loan, Tiến Lợi, Chu Thủy, Thanh Mai, Lê Hiếu.
Mới bổ sung: Phạm Trang
Bắt đầu từ Ca 2 (8h15 có mặt): Phạm Du, Hải Liên, Cẩm Tú,
Lê Cường, Trần Thúy (Văn), Tiến Dũng, Lê Thủy, Thanh Nhàn,
Mai Khuyên, Lê Thảo,  Vũ Anh, Lan Phương
Từ Ca 2 các GV tổ tiếng Anh nghỉ để tập huấn (trừ GV cho HS nghe)

Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Hồng Thúy, Đăng Hoàng,
Bá Đại, Thu Phương, Chu Phương, Lan Phương, Thu Hà, Trương Dũng,
Tiến Luận, Tú Hồng, Vũ Anh, Nguyễn Hòa, Thành Trung,
Thanh Quang, Nguyễn Anh, Đoàn Huyền, Châu Vân, Tiến Lợi,
Trần Đức, Giáp Cường, Thành Vinh, Nguyễn Phương, Hồng Ngọc,
Mai Thanh, Nguyễn Yến, Phan Nga, Hoàng Thái, Huyền Thương,
Lê Thảo, Đỗ Hà, Lê Hạnh, Hồng Hải, Lê Hiếu, Việt Hoàn, Quốc Việt,
Xuân Quý, Trọng Hiếu.

Mới bổ sung: Phạm Trang, Ánh Tuyết, Hiền Bách
Bắt đầu từ Ca 2 (14h45 có mặt): Hùng Mạnh, Đạt Đăng, Lê Thu, Hiền Phương, Diệu Thúy, Tiến Dũng
Mới bổ sung (từ Ca 2): Võ Hải, Thu Hảo, Bùi Hiền