Lượt xem: 7267 | Gửi lúc: 20:19' 04/05/2018
Bookmark and Share

Cập nhật: Danh sách học sinh Khối 9, Khối 12 kiểm tra khảo sát lần 2

Danh sách Khối 9:

- Học sinh lớp 9 trường NTT, xem tại đây.

- Học sinh lớp 9 trường ngoài, xem tại đây.

Danh sách Khối 12:

- Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, xem tại đây.

- Thi KHTN: xem tại đây.

- Thi KHXH: xem tại đây.


HƯỚNG DẪN XEM PHÒNG THI KHỐI 9:

HS trường NTT (thi tại trường NTT)

SBD: Từ SBD 900001 đến SBD 9000306.

Phòng thi: Từ P1 đến P11.

HS trường ngoài (kí hiệu là 9N):

·                     SBD: Từ SBD 900410 (Đàm Thanh An) đến SBD 901165 (Đỗ Hữu Nam)

            Phòng thi: Từ P12 đến P32: thi tại trường NTT

·                     SBD: Từ SBD 901166 (Hoàng Đức Nam) đến SBD 901579 (Vũ Hải Yến)

            Phòng thi: Từ P33 đến P40 và P70 đến P73: thi tại Nhà V – Trường ĐHSP Hà Nội.