Lượt xem: 12477 | Gửi lúc: 16:12' 26/02/2018
Bookmark and Share

Cập nhật: Lịch kiểm tra khảo sát lớp 9 (lần 1) năm học 2017 - 2018

Vì lí do khách quan, lịch kiểm tra khảo sát Khối 9 chuyển sang ngày 25/03/2018. Trân trọng thông báo!


Học sinh ngoài trường có nhu cầu dự kiểm tra khảo sát, vui lòng đến phòng Tài vụ của Trường (Phòng 102, tầng 1) để đăng ký và nộp lệ phí kiểm tra trước ngày 23/03/2018.