Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 17-12-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 17-12-2018

Cập nhật: 12h:34' 15/12/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 20, từ 10/12 đến 16/12/2018

Lịch công tác tuần 20, từ 10/12 đến 16/12/2018

Cập nhật: 21h:02' 10/12/2018

Lịch công tác tuần 20, từ 10/12 đến 16/12/2018


Lịch công tác tuần 19, từ 03/12 đến 09/12/2018

Lịch công tác tuần 19, từ 03/12 đến 09/12/2018

Cập nhật: 21h:16' 03/12/2018

Lịch công tác tuần 19, từ 03/12 đến 09/12/2018


Lịch công tác tuần 18, từ 26/11 đến 02/12/2018

Lịch công tác tuần 18, từ 26/11 đến 02/12/2018

Cập nhật: 22h:08' 26/11/2018

Lịch công tác tuần 18, từ 26/11 đến 02/12/2018


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 26-11-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 26-11-2018

Cập nhật: 18h:57' 24/11/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 17, từ 19/11 đến 25/11/2018

Lịch công tác tuần 17, từ 19/11 đến 25/11/2018

Cập nhật: 07h:57' 20/11/2018

Lịch công tác tuần 17, từ 19/11 đến 25/11/2018


Lịch công tác tuần 16, từ 12/11 đến 18/11/2018

Lịch công tác tuần 16, từ 12/11 đến 18/11/2018

Cập nhật: 08h:30' 13/11/2018

Lịch công tác tuần 16, từ 12/11 đến 18/11/2018


Lịch công tác tuần 15, từ 05/11 đến 11/11/2018

Lịch công tác tuần 15, từ 05/11 đến 11/11/2018

Cập nhật: 22h:25' 05/11/2018

Lịch công tác tuần 15, từ 05/11 đến 11/11/2018


Lịch công tác tuần 14, từ 29/10 đến 04/11/2018

Lịch công tác tuần 14, từ 29/10 đến 04/11/2018

Cập nhật: 21h:48' 29/10/2018

Lịch công tác tuần 14, từ 29/10 đến 04/11/2018


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 29-10-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 29-10-2018

Cập nhật: 17h:56' 27/10/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .