Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác, tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018

Cập nhật: 17h:58' 02/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 02-04-2018

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 02-04-2018

Cập nhật: 09h:43' 31/03/2018

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018

Cập nhật: 10h:40' 26/03/2018

Lịch công tác, tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018


Lịch công tác, tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018

Lịch công tác, tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018

Cập nhật: 09h:47' 20/03/2018

Lịch công tác, tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 19-03-2018

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 19-03-2018

Cập nhật: 16h:11' 14/03/2018

Thời khóa biểu toàn trường có sự thay đổi. Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối. Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018

Lịch công tác, tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018

Cập nhật: 07h:59' 13/03/2018

Lịch công tác, tuần từ 012/03/2018 đến 18/03/2018


Lịch công tác, tuần từ 05/03/2018 đến 11/03/2018

Lịch công tác, tuần từ 05/03/2018 đến 11/03/2018

Cập nhật: 21h:15' 05/03/2018

Lịch công tác, tuần từ 05/03/2018 đến 11/03/2018


Lịch công tác, tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018

Lịch công tác, tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018

Cập nhật: 21h:46' 26/02/2018

Lịch công tác, tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018


Lịch công tác, tuần từ 19/02/2018 đến 25/02/2018

Lịch công tác, tuần từ 19/02/2018 đến 25/02/2018

Cập nhật: 10h:16' 21/02/2018

Lịch công tác, tuần từ 19/02/2018 đến 25/02/2018


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 21-02-2018

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 21-02-2018

Cập nhật: 17h:42' 09/02/2018

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây