Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác, tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018

Cập nhật: 19h:21' 22/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018

Cập nhật: 17h:27' 15/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

Cập nhật: 09h:37' 09/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 01/01/2018 đến 07/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 01/01/2018 đến 07/01/2018

Cập nhật: 08h:53' 03/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 01/01/2018 đến 07/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

Cập nhật: 09h:25' 26/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017


Lịch công tác, tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

Cập nhật: 22h:36' 18/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017


Lịch công tác, tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Cập nhật: 08h:26' 12/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 18-12-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 18-12-2017

Cập nhật: 16h:02' 09/12/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây; Khối 8, Khối 9, xem tại đây; Khối 10, xem tại đây; Khối 11, xem tại đây; Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

Cập nhật: 20h:31' 04/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 04/12/2017 đến 10/12/2017


Lịch công tác, tuần từ 27/11/2017 đến 03/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 27/11/2017 đến 03/12/2017

Cập nhật: 21h:30' 27/11/2017

Lịch công tác, tuần từ 27/11/2017 đến 03/12/2017