Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác, tuần từ 05/02/2018 đến 11/02/2018

Lịch công tác, tuần từ 05/02/2018 đến 11/02/2018

Cập nhật: 10h:55' 06/02/2018

Lịch công tác, tuần từ 05/02/2018 đến 11/02/2018


Thời khóa biểu buổi 1 các lớp 6, 7, 8, 9, 12 áp dụng từ ngày 05-02-2018

Thời khóa biểu buổi 1 các lớp 6, 7, 8, 9, 12 áp dụng từ ngày 05-02-2018

Cập nhật: 16h:40' 03/02/2018

Thời khóa biểu buổi 1 Khối THCS và Khối 12 có sự thay đổi. Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối. Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 29/01/2018 đến 04/02/2018

Lịch công tác, tuần từ 29/01/2018 đến 04/02/2018

Cập nhật: 07h:47' 30/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 29/01/2018 đến 04/02/2018


Lịch công tác, tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018

Cập nhật: 19h:21' 22/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018

Cập nhật: 17h:27' 15/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

Cập nhật: 09h:37' 09/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 01/01/2018 đến 07/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 01/01/2018 đến 07/01/2018

Cập nhật: 08h:53' 03/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 01/01/2018 đến 07/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

Cập nhật: 09h:25' 26/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017


Lịch công tác, tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

Cập nhật: 22h:36' 18/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017


Lịch công tác, tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Cập nhật: 08h:26' 12/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017