Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 29-10-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 29-10-2018

Cập nhật: 17h:56' 27/10/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 13, từ 22/10 đến 28/10/2018

Lịch công tác tuần 13, từ 22/10 đến 28/10/2018

Cập nhật: 20h:01' 22/10/2018

Lịch công tác tuần 13, từ 22/10 đến 28/10/2018


Lịch công tác tuần 12, từ 15/10 đến 21/10/2018

Lịch công tác tuần 12, từ 15/10 đến 21/10/2018

Cập nhật: 18h:19' 15/10/2018

Lịch công tác tuần 12, từ 15/10 đến 21/10/2018


Lịch công tác tuần 11, từ 08/10 đến 14/10/2018

Lịch công tác tuần 11, từ 08/10 đến 14/10/2018

Cập nhật: 22h:37' 08/10/2018

Lịch công tác tuần 11, từ 08/10 đến 14/10/2018


Lịch công tác tuần 10, từ 01/10 đến 07/10/2018

Lịch công tác tuần 10, từ 01/10 đến 07/10/2018

Cập nhật: 17h:53' 01/10/2018

Lịch công tác tuần 10, từ 01/10 đến 07/10/2018


Lịch công tác tuần 09, từ 24/09 đến 30/09/2018

Lịch công tác tuần 09, từ 24/09 đến 30/09/2018

Cập nhật: 16h:34' 24/09/2018

Lịch công tác tuần 09, từ 24/09 đến 30/09/2018


Lịch công tác tuần 08, từ 17/09 đến 23/09/2018

Lịch công tác tuần 08, từ 17/09 đến 23/09/2018

Cập nhật: 20h:07' 17/09/2018

Lịch công tác tuần 08, từ 17/09 đến 23/09/2018


Lịch công tác tuần 07, từ 10/09 đến 16/09/2018

Lịch công tác tuần 07, từ 10/09 đến 16/09/2018

Cập nhật: 19h:53' 10/09/2018

Lịch công tác tuần 07, từ 10/09 đến 16/09/2018


Lịch công tác tuần 06, từ 03/09 đến 09/09/2018

Lịch công tác tuần 06, từ 03/09 đến 09/09/2018

Cập nhật: 18h:25' 04/09/2018

Lịch công tác tuần 06, từ 03/09 đến 09/09/2018


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 01-09-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 01-09-2018

Cập nhật: 16h:56' 02/09/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .