Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác tuần 05, từ 27/08 đến 02/09/2018

Lịch công tác tuần 05, từ 27/08 đến 02/09/2018

Cập nhật: 18h:29' 27/08/2018

Lịch công tác tuần 05, từ 27/08 đến 02/09/2018


Lịch công tác tuần 04, từ 20/08 đến 26/08/2018

Lịch công tác tuần 04, từ 20/08 đến 26/08/2018

Cập nhật: 08h:10' 21/08/2018

Lịch công tác tuần 04, từ 20/08 đến 26/08/2018


Lịch công tác tuần 03, từ 13/08 đến 19/08/2018

Lịch công tác tuần 03, từ 13/08 đến 19/08/2018

Cập nhật: 22h:59' 13/08/2018

Lịch công tác tuần 03, từ 13/08 đến 19/08/2018


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 13-08-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 13-08-2018

Cập nhật: 18h:07' 11/08/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 02, từ 06/08 đến 12/08/2018

Lịch công tác tuần 02, từ 06/08 đến 12/08/2018

Cập nhật: 08h:59' 07/08/2018

Lịch công tác tuần 02, từ 06/08 đến 12/08/2018


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 01-08-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 01-08-2018

Cập nhật: 18h:16' 31/07/2018

Thời khóa biểu khối 6, khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 01, từ 30/07 đến 05/08/2018 (update)

Lịch công tác tuần 01, từ 30/07 đến 05/08/2018 (update)

Cập nhật: 10h:05' 30/07/2018

Lịch công tác tuần 01, từ 30/07 đến 05/08/2018


Lịch công tác, tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018

Lịch công tác, tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018

Cập nhật: 13h:55' 23/05/2018

Lịch công tác, tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018


Thời khóa biểu Khối 9 và Khối 12 áp dụng từ 21-05-2018

Thời khóa biểu Khối 9 và Khối 12 áp dụng từ 21-05-2018

Cập nhật: 21h:52' 19/05/2018

Thời khóa biểu Khối 9 và Khối 12 (buổi sáng) có sự thay đổi. Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối (buổi chiều không thay đổi). Khối 9, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018

Lịch công tác, tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018

Cập nhật: 20h:08' 15/05/2018

Lịch công tác, tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018