Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác, tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

Cập nhật: 09h:37' 09/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 08/01/2018 đến 14/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 01/01/2018 đến 07/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 01/01/2018 đến 07/01/2018

Cập nhật: 08h:53' 03/01/2018

Lịch công tác, tuần từ 01/01/2018 đến 07/01/2018


Lịch công tác, tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

Cập nhật: 09h:25' 26/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017


Lịch công tác, tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

Cập nhật: 22h:36' 18/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017


Lịch công tác, tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Cập nhật: 08h:26' 12/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 18-12-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 18-12-2017

Cập nhật: 16h:02' 09/12/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây; Khối 8, Khối 9, xem tại đây; Khối 10, xem tại đây; Khối 11, xem tại đây; Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

Cập nhật: 20h:31' 04/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 04/12/2017 đến 10/12/2017


Lịch công tác, tuần từ 27/11/2017 đến 03/12/2017

Lịch công tác, tuần từ 27/11/2017 đến 03/12/2017

Cập nhật: 21h:30' 27/11/2017

Lịch công tác, tuần từ 27/11/2017 đến 03/12/2017


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 27-11-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 27-11-2017

Cập nhật: 17h:44' 25/11/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 20/11/2017 đến 26/11/2017

Lịch công tác, tuần từ 20/11/2017 đến 26/11/2017

Cập nhật: 15h:10' 21/11/2017

Lịch công tác, tuần từ 20/11/2017 đến 26/11/2017