Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác, tuần từ 13/11/2017 đến 19/11/2017

Lịch công tác, tuần từ 13/11/2017 đến 19/11/2017

Cập nhật: 10h:12' 14/11/2017

Lịch công tác, tuần từ 13/11/2017 đến 19/11/2017


Lịch công tác, tuần từ 06/11/2017 đến 12/11/2017

Lịch công tác, tuần từ 06/11/2017 đến 12/11/2017

Cập nhật: 08h:47' 07/11/2017

Lịch công tác, tuần từ 06/11/2017 đến 12/11/2017


Lịch công tác, tuần từ 30/10/2017 đến 05/11/2017

Lịch công tác, tuần từ 30/10/2017 đến 05/11/2017

Cập nhật: 14h:08' 31/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 30/10/2017 đến 05/11/2017


Thời khóa biểu năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 30-10-2017

Thời khóa biểu năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 30-10-2017

Cập nhật: 17h:22' 28/10/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017

Cập nhật: 09h:52' 24/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017


Lịch công tác, tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

Cập nhật: 22h:34' 16/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017


Lịch công tác, tuần từ 09/10/2017 đến 15/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 09/10/2017 đến 15/10/2017

Cập nhật: 09h:10' 10/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 09/10/2017 đến 15/10/2017


Lịch công tác, tuần từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

Cập nhật: 11h:07' 03/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 02/10/2017 đến 08/10/2017


Lịch công tác, tuần từ 25/09/2017 đến 01/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/09/2017 đến 01/10/2017

Cập nhật: 07h:44' 26/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/09/2017 đến 01/10/2017


Lịch công tác, tuần từ 18/09/2017 đến 24/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/09/2017 đến 24/09/2017

Cập nhật: 22h:39' 18/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/09/2017 đến 24/09/2017