Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác, tuần từ 14/08/2017 đến 20/08/2017

Lịch công tác, tuần từ 14/08/2017 đến 20/08/2017

Cập nhật: 16h:48' 14/08/2017

Lịch công tác, tuần từ 14/08/2017 đến 20/08/2017


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 14-08-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 14-08-2017

Cập nhật: 17h:39' 12/08/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 07/08/2017 đến 13/08/2017

Lịch công tác, tuần từ 07/08/2017 đến 13/08/2017

Cập nhật: 15h:16' 08/08/2017

Lịch công tác, tuần từ 07/08/2017 đến 13/08/2017


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 07-08-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 07-08-2017

Cập nhật: 17h:27' 05/08/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 31/07/2017 đến 06/08/2017

Lịch công tác, tuần từ 31/07/2017 đến 06/08/2017

Cập nhật: 16h:06' 31/07/2017

Lịch công tác, tuần từ 31/07/2017 đến 06/08/2017


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 01-08-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 01-08-2017

Cập nhật: 10h:23' 30/07/2017

Khối THCS, xem tại đây Khối THPT, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 24/07/2017 đến 30/07/2017

Lịch công tác, tuần từ 24/07/2017 đến 30/07/2017

Cập nhật: 10h:25' 28/07/2017

Lịch công tác, tuần từ 24/07/2017 đến 30/07/2017


Lịch học nghề năm học 2017 - 2018

Lịch học nghề năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 09h:53' 05/07/2017

Lịch học nghề Khối 8 và Khối 11 (Khối 9 và Khối 12 năm học 2017 - 2018), chi tiết xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017

Lịch công tác, tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017

Cập nhật: 12h:40' 16/05/2017

Lịch công tác, tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017


Lịch công tác, tuần từ 08/05/2017 đến 14/05/2017

Lịch công tác, tuần từ 08/05/2017 đến 14/05/2017

Cập nhật: 15h:28' 09/05/2017

Lịch công tác, tuần từ 08/05/2017 đến 14/05/2017