Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác, tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

Cập nhật: 22h:34' 16/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017


Lịch công tác, tuần từ 09/10/2017 đến 15/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 09/10/2017 đến 15/10/2017

Cập nhật: 09h:10' 10/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 09/10/2017 đến 15/10/2017


Lịch công tác, tuần từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

Cập nhật: 11h:07' 03/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 02/10/2017 đến 08/10/2017


Lịch công tác, tuần từ 25/09/2017 đến 01/10/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/09/2017 đến 01/10/2017

Cập nhật: 07h:44' 26/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 25/09/2017 đến 01/10/2017


Lịch công tác, tuần từ 18/09/2017 đến 24/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/09/2017 đến 24/09/2017

Cập nhật: 22h:39' 18/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 18/09/2017 đến 24/09/2017


Thời khóa biểu buổi 1 áp dụng từ ngày 18-09-2017

Thời khóa biểu buổi 1 áp dụng từ ngày 18-09-2017

Cập nhật: 18h:55' 16/09/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 11/09/2017 đến 17/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 11/09/2017 đến 17/09/2017

Cập nhật: 21h:49' 11/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 04/09/2017 đến 10/09/2017


Thời khóa biểu buổi 1 các lớp 6, 7, 8, 9, 12 Áp dụng từ ngày 11-09-2017

Thời khóa biểu buổi 1 các lớp 6, 7, 8, 9, 12 Áp dụng từ ngày 11-09-2017

Cập nhật: 08h:45' 10/09/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 04/09/2017 đến 10/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 04/09/2017 đến 10/09/2017

Cập nhật: 15h:47' 04/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 04/09/2017 đến 10/09/2017


Lịch công tác, tuần từ 28/08/2017 đến 03/09/2017

Lịch công tác, tuần từ 28/08/2017 đến 03/09/2017

Cập nhật: 08h:38' 29/08/2017

Lịch công tác, tuần từ 28/08/2017 đến 03/09/2017