Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác, tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018

Lịch công tác, tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018

Cập nhật: 08h:29' 08/05/2018

Lịch công tác, tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018


Thời khóa biểu Khối THCS (buổi sáng) áp dụng từ ngày 07-05-2018

Thời khóa biểu Khối THCS (buổi sáng) áp dụng từ ngày 07-05-2018

Cập nhật: 16h:52' 06/05/2018

Thời khóa biểu buổi sáng Khối THCS có sự thay đổi (buổi chiều không đổi). Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối. Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 30/04/2018 đến 06/05/2018

Lịch công tác, tuần từ 30/04/2018 đến 06/05/2018

Cập nhật: 22h:25' 01/05/2018

Lịch công tác, tuần từ 30/04/2018 đến 06/05/2018


Lịch công tác, tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018

Cập nhật: 00h:03' 24/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 23-04-2018

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 23-04-2018

Cập nhật: 16h:57' 20/04/2018

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018

Cập nhật: 20h:38' 17/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018


Lịch công tác, tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018

Cập nhật: 20h:24' 09/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018


Lịch công tác, tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018

Cập nhật: 17h:58' 02/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 02-04-2018

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 02-04-2018

Cập nhật: 09h:43' 31/03/2018

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác, tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018

Lịch công tác, tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018

Cập nhật: 10h:40' 26/03/2018

Lịch công tác, tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018