Tin tức & Sự kiện » Người tốt - việc tốt

Người tốt - việc tốt

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/11/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/11/2017

Cập nhật: 18h:40' 25/11/2017

Em Nguyễn Vũ Ngân Giang học sinh lớp 10D1, ngày 18/11 nhặt được điện thoại hiệu SamSung tại P603, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận. Em Đinh Đại Quang học sinh lớp 6A6, ngày 22/11 nhặt được điện thoại hiệu MOBELL mầu vàng, tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Phan Thị An Thanh học sinh lớp 6A3. Em Nguyễn Phương Nhi học sinh lớp 8A1, ngày 23/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P318, đã trả lại cho em Nguyễn Trọng Bình, học sinh lớp 11N2


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13/10 - 19/11/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13/10 - 19/11/2017

Cập nhật: 13h:38' 18/11/2017

Em Trần Lưu Minh Anh học sinh lớp 6A1, ngày 13/11 nhặt được 70,000đ tại sảnh tầng 4 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Trần Ngọc Yến Nhi học sinh lớp 7A4, ngày 13/11 nhặt được 50,000đ tại P408, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06/10 - 12/11/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06/10 - 12/11/2017

Cập nhật: 14h:48' 11/11/2017

Em Phí Nguyễn Hải Minh học sinh lớp 11N3, ngày 04/11 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P415, đã trả lại cho em Trần Minh Châu học sinh lớp 8A2. Em Hoàng Mỹ Hà học sinh lớp 8A6, ngày 04/11 nhặt được điện thoại hiệu Louis Vuitton màu vàng tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 23 - 29/10/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 23 - 29/10/2017

Cập nhật: 16h:18' 28/10/2017

Em Vũ Hải Minh học sinh lớp 12D1, ngày 23/10 nhặt được 100,000đ tại cầu thang 1 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Nguyễn Hà Thanh Xuân học sinh lớp 11D4, ngày 23/10 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P304, đã trả lại cho em Hà Hải Dương học sinh lớp 9A5. Em Đặng Hoàng An, em Hà Minh Hiền học sinh lớp 7A5, ngày 23/10 nhặt được 01 áo đồng phục tại sân trường, đã trả lại cho em Lưu Đức Khang học sinh lớp 6A4


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/10/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/10/2017

Cập nhật: 14h:06' 21/10/2017

Em Nguyễn Châu Giang học sinh lớp 10D2, ngày 16/10 nhặt được Đồng hồ đeo tay (dây bằng nhựa mầu đen đã cũ) tại P204, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Đỗ Phương Ngọc học sinh lớp 9A7, ngày 17/10 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Đăng Hùng học sinh lớp 11N2...


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/10/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/10/2017

Cập nhật: 10h:27' 16/10/2017

Em Ngô Phương An học sinh lớp 8A3, ngày 07/10 nhặt đươc điện thoại hiệu LG tại P106, đã trả lại cho em Vũ Thùy Dương học sinh lớp 6A3. Em Ngô Nhật Minh học sinh lớp 6A3, ngày 09/10 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại nhà vệ sinh tầng 1 nhà N1, đã trả lại cho em Phùng Minh Khánh học sinh lớp 6A3


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 02 - 08/10/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 02 - 08/10/2017

Cập nhật: 18h:38' 07/10/2017

Em Nguyễn Tuấn Nghĩa học sinh lớp 8A6, ngày 30/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P503, đã trả lại cho em Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 8A1. Em Đỗ Khánh Vy học sinh lớp 8A6, ngày 30/09 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 1, đã trả lại cho em Bùi Trọng Tấn học sinh lớp 8A6


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 28/9 - 01/10/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 28/9 - 01/10/2017

Cập nhật: 09h:04' 02/10/2017

Em Bùi Quốc Hưng học sinh lớp 12D5 ngày 27/9 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P406, đã trả lại cho em Lê Minh Khôi học sinh lớp 12D6; Em Chu Quang Anh học sinh lớp 12D5, ngày 23/09 nhặt được ví mầu đen tại P212, trong ví có 92,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Tử Quân, học sinh lớp 10N1; Em Đoàn Tuấn Minh học sinh lớp 6A5, ngày 26/09  nhặt được điện thoại hiệu HTC tại P306, đã trả lại cho em Đỗ Phương Khanh học sinh lớp 9A6


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 18 - 24/09/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 18 - 24/09/2017

Cập nhật: 16h:02' 23/09/2017

Em Nguyễn Ngọc Lâm Duy học sinh lớp 10D1, ngày 20/09 nhặt được máy tính xách tay hiệu HP tại P203, đã trả lại cho em Hồ Hà Uyên học sinh lớp 10D1. Em Lại Thị Yến Khanh học sinh lớp 9A6, ngày 21/09 nhặt được điện thoại hiệu Sony XPERIA tại P314, đã trả lại cho em Nguyễn Đào Huyền Nhi, học sinh lớp 11D1. Em Nguyễn Hoàng Nguyên học sinh lớp 6A5, ngày 21/09 nhặt được 120,000đ tai P402, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 11 - 17/09/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 11 - 17/09/2017

Cập nhật: 18h:13' 16/09/2017

Học sinh Nguyễn Mai Chi lớp 11D4, ngày 11/9 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 và 1 máy tính Casino tại P304, đã trả lại cho em Đỗ Hồng Anh học sinh lớp 9A5. Học sinh Đàm Duy Hoàng lớp 7A4, ngày 13/09 nhặt được 15,000đ tại P410, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Phú Nguyễn Hải Minh lớp 11N3, ngày 13/09 nhặt được điện thoại hiệu iPhone4s tại P415, đã trả lại cho em Lê Quang Minh học sinh lớp 8A2