Tin tức & Sự kiện » Người tốt - việc tốt

Người tốt - việc tốt

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/2 - 05/03/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/2 - 05/03/2017

Cập nhật: 15h:05' 04/03/2017

Học sinh Đinh Hải Đăng lớp 12D3, ngày 27/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA mầu vàng (bị hỏng 1 nút bấm số ở giữa), đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.  Học sinh Đinh Đức Long lớp 12D2, ngày 28/02 nhặt được 30,000đ tại sân trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.  Học sinh Trần Đức Minh lớp 12A3, ngày 01/03 nhặt được 50,000đ tại P.203, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/02/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/02/2017

Cập nhật: 21h:31' 25/02/2017

Học sinh Hứa Duy Anh lớp 10N2, ngày 18/2 nhặt được 1 ví da, trong đó có 37,000 đ tại P.206, hiện nay đã chuyển về phòng Bảo vệ, chưa có người nhận. Học sinh Chu Quang Anh lớp 7A3, ngày 21/2 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 1 nhà N3, đã trả lại cho em Nguyễn Đình Minh Đức lớp 6A1.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 19/02/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 19/02/2017

Cập nhật: 14h:32' 18/02/2017

Học sinh Hà Minh Hiền lớp 6A5, ngày 15/2 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Trần Quỳnh Trang lớp 7A6. Học sinh Tô Hữu Kỳ lớp 6A1, ngày 16/02 nhặt được 50,000đ tại sân Hội trường 11/10 trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Nguyễn Thành Phong lớp 8A4, ngày 17/2 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P409, đã trả lại cho em Nguyễn Phương Thảo lớp 8A7


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06 - 12/02/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06 - 12/02/2017

Cập nhật: 18h:25' 11/02/2017

1. Em Phạm Đức Mạnh học sinh lớp 12A2, ngày 04/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA (vỏ mầu hồng nhạt) tại P202, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. 2. Em Nguyễn Hà An học sinh lớp 11D4, ngày 06/02 nhặt được 1 ví da tại P308, trong đó có 222,000đ đã trả lại cho em Lê Hà Linh lớp 10D1. 3. Em Trịnh Xuân Hào học sinh lớp 11D3, ngày 06/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA tại P306, đã trả lại cho em Lê Huy Việt lớp 9A5


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/01/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/01/2017

Cập nhật: 13h:16' 21/01/2017

1. Em Bùi Trần Chí Trung, học sinh lớp 9A5, ngày 18/01/2017 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P.409, đã trả lại cho em Nguyễn Hoàng Anh lớp 6A3. 2. Em Dương Ngọc Thủy, học sinh lớp 11D5, ngày 18/01/2017 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 tại P.315, đã trả lại cho em Vũ Nam Khánh lớp 11D4.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/01/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/01/2017

Cập nhật: 10h:05' 15/01/2017

1.    Em Lê Trà My học sinh lớp 10A2, ngày 11/1 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA tại cổng trường, đã trả lại cho em Nguyễn Đình Thọ lớp 7A5 2.    Em Nguyễn Mạnh Hùng học sinh lớp 10N1, ngày 11/1 nhặt được 176,000đ tại sảnh tầng 4 nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. 3.    Em Lê Thủy Tiên lớp 8A7, ngày 12/1 nhặt được 100,000đ tại sảnh Hội trường 11/10 Trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 26/12/2016 – 08/01/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 26/12/2016 – 08/01/2017

Cập nhật: 11h:21' 08/01/2017

1. Em Tạ Trường Quân lớp 11A2, ngày 24/12/2016 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG màu trắng tại P.105, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. 2. Em Đậu Minh Hiếu học sinh lớp 8A1, ngày 29/12/2016 nhặt được điện thoại hiệu Iphone 5s tại P.100, đã trả lại cho em Trần Bảo Long lớp 11A2. 3. Em Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 9A5, ngày 29/12/2016 nhặt được 1 ví thổ cẩm tại P.206 trong ví có 703,000đ, đã trả lại cho em Trịnh Kiều Thương Thương lướp 10N1.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 19 – 25/12/2016

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 19 – 25/12/2016

Cập nhật: 21h:12' 25/12/2016

1. Em Phạm Ngọc Bình Minh học sinh lớp 6A2, ngày 20/12 nhặt được 100,000đ tại P.313, đã trả lại cho em Bùi Nguyễn Vân Trường lớp 6A3. 2. Em Nguyễn Phúc Hưng học sinh lớp 8A2, ngày 21/12 nhặt được điện thoại hiệu Iphone 5s tại P.105, đã trả lại cho em Đặng Nguyễn Vân Anh lớp 10D5. 3. Cô Nguyễn Thị Liên công nhân làm sạch, trong tuần có 4 lần nhặt được của rơi trả lại người mất.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 12 – 18/12/2016

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 12 – 18/12/2016

Cập nhật: 14h:09' 17/12/2016

1. Cô Hồ Thị Yên, công nhân làm sạch ICT. Ngày 16/12 nhặt được điện thoại hiệu SONY tại P.603, đã trả lại cho em Tô Hữu Cường lớp 12D3. 2. Cô Vũ Thị Bông, công nhân làm sạch ICT. Ngày 16/12 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P.105, đã trả lại cho em Nguyễn Công Đặng Linh lớp 10D1.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 05 – 11/12/2016

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 05 – 11/12/2016

Cập nhật: 17h:22' 10/12/2016

1. Em Nguyễn Thu Thủy, học sinh lớp 10D5, ngày 03/12 nhặt được điện thoại hiệu Blue80 tại P.105, đã trả lại cho em Nguyễn Hà Trang lớp 12D3. 2. Hai em Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Tuấn Phong, học sinh lớp 7A4, ngày 05/12 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại sân vận động trường ĐHSP Hà Nội, đã trả lại cho em Tạ Công Nam lớp 7A4.