Tin tức & Sự kiện » Người tốt - việc tốt

Người tốt - việc tốt

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 04 - 10/09/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 04 - 10/09/2017

Cập nhật: 17h:51' 10/09/2017

Học sinh Nguyễn Thành Vinh lớp 12A2, ngày 04/09 nhặt được điện thoại hiệu PHILIPS mầu đen tại P216, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Bùi Nam Khánh lớp 6A4, ngày 05/0 9 nhặt được 30,000đ tại sảnh tầng 1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 28/08 - 03/09/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 28/08 - 03/09/2017

Cập nhật: 11h:52' 04/09/2017

- Học sinh Lý Hà Trung lớp 12A1, nhày 26/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P417, đã trả lại cho em Nguyễn Gia Phúc học sinh lớp 8A4;- Học sinh Hoàng Thị Thái An lớp 10D2, ngày 26/08 nhặt được một ví da tại P201 trong đó có 111,000đ, đã trả lại cho em Vũ Đức Minh học sinh lớp 10D2...


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 21 - 27/08/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 21 - 27/08/2017

Cập nhật: 13h:52' 26/08/2017

Học sinh Nguyễn Hoàng Diệu Anh lớp 10D3, ngày 20/08 nhặt được điện thoại hiệu Sony tại sân trường, đã trả lại cho em Lê Hoàng Trung, học sinh lớp 10D3. Học sinh Nguyễn Nam Khánh lớp 9A3, ngày 22/08 nhặt được máy tính sách tay tại P302, đã trả lại cho em Ngô Ngọc Huyền, học sinh lớp 11D2. Học sinh Nguyễn Phương Liên lớp 9A6, ngày 22/08 nhặt được điên thoại hiệu Mobit tại P408, đã trả lại cho em Lục Hoàng Minh, học sinh lớp 9A7


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 14 - 20/08/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 14 - 20/08/2017

Cập nhật: 07h:45' 20/08/2017

1. Cô Hồ Thị Yên công nhân làm sạch.  Ngày 15/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P201, đã trả lại cho em Nguyễn Tuấn Anh lớp 12A1; 2. Học sinh Đào Việt Linh lớp 9A1, ngày 12/08 nhặt được điện thoại hiệu IPOTS, tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Đình Long học sinh lớp 11N2; 3. Học sinh Trần Khánh Linh lớp 9A3, ngày 12/08 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 tại P106, đã trả lại cho em Phạm Trung Đức học sinh lớp 9A3


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 01 - 13/08/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 01 - 13/08/2017

Cập nhật: 14h:47' 12/08/2017

Học sinh Nguyễn Hương Linh lớp 9A2, ngày 03/08 nhặt được máy điện thoại hiệu iPhone4 tại P301, đã trả lại cho em Lê Hà Linh học sinh lớp 11D1; Học sinh Nguyễn Phương Thảo lớp 8A3, ngày 05/08 nhặt được 65,000đ tại chân cầu thang 1 nhà N2, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận...


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 08 - 14/05/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 08 - 14/05/2017

Cập nhật: 09h:17' 17/05/2017

H ọ c sinh Đ o à n Qu ố c Huy lớp 7A3, ngày 04/05 nhặt được 200,000đ tại tầng 1 (lối lên cầu thang 1), đã trả lại cho em Bùi Đức Khôi Nguyên học sinh lớp 12A1; H ọ c sinh H ồ Đứ c Trung lớp 12D4, ngày 09/05 nhặt được 500,000đ tại hành lang trước Thư viện, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt  tuần từ 24 - 30/04/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 24 - 30/04/2017

Cập nhật: 16h:08' 29/04/2017

- Học sinh Vũ Thanh lớp 11N2, ngày 25/04 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P415, đã trả lại cho em Trần Nam Trung lớp 8A5;  - Học sinh Trần Đức Minh lớp 12A3, ngày 25/04 nhặt được ví da tại P202, trong ví có 80,000đ và một số giấy tờ cá nhân khác, đã trả lại cho em Phạm Thị Thùy Linh học sinh lớp 12A2


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 17 - 23/04/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 17 - 23/04/2017

Cập nhật: 15h:28' 22/04/2017

Học sinh Vũ Hoàng Minh lớp 8A1, ngày 17/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Phạm Minh Đức học sinh lớp 8A1. Học sinh Bùi Trần Chí Trung lớp 9A5, ngày 19/04 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P206, đã trả lại cho em Bùi Phương Nam học sinh lớp 10N2. Học sinh Trần Minh Châu lớp 6A4, ngày 18/04 nhặt được ví da (mầu vàng) tại sân vận động Trường ĐHSP Hà Nội, trong ví có 205,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 03 - 09/04/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 03 - 09/04/2017

Cập nhật: 17h:30' 09/04/2017

Học sinh Hoàng Xuân Trường lớp 10D4, ngày 05/04 nhặt điện thoại hiệu Samsung Note 4 tại P212, đã trả lại cho em Đinh Minh Anh học sinh lớp 12D3; Học sinh Nguyễn Duy Dũng lớp 12D4, ngày 07/04 nhặt được 100,000đ tại cổng chính của Trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Phạm Văn Hoàn lớp 8A3, nhặt được điện thoại hiệu Mobistar mầu đen có viền bạc tại tầng 3 nhà N1...


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/3 - 02/04/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/3 - 02/04/2017

Cập nhật: 09h:38' 03/04/2017

- Học sinh Hà Vũ Hoàng An lớp 10N1, ngày 23/3 nhặt điện thoại hiệu Samsung Galaxy A7 tại P206, đã trả lại cho em Bùi Minh Hoàng học sinh lớp 10N1; - Học sinh Hoàng Khánh Chi lớp 11D5, ngày 29/3 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P315, đã trả lại cho em Lê Thúy Quỳnh học sinh lớp 11D6;