Tin tức & Sự kiện » Người tốt - việc tốt

Người tốt - việc tốt

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 07/11 – 13/11/2016

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 07/11 – 13/11/2016

Cập nhật: 14h:47' 15/11/2016

Cô giáo Vũ Anh giáo viên bộ môn GDCD, Ngày 07/11 nhặt được máy nghe nhạc tại P409, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Cô giáo Nguyễn Hiền Phương, giáo viên Tiếng Anh, ngày 10/11 nhặt được pin sạc điện thoại dự phòng hiệu Cenda màu trắng tại P315, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận