Tin tức & Sự kiện » Người tốt - việc tốt

Người tốt - việc tốt

Biểu dương người tốt việc tốt  tuần từ 24 - 30/04/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 24 - 30/04/2017

Cập nhật: 16h:08' 29/04/2017

- Học sinh Vũ Thanh lớp 11N2, ngày 25/04 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P415, đã trả lại cho em Trần Nam Trung lớp 8A5;  - Học sinh Trần Đức Minh lớp 12A3, ngày 25/04 nhặt được ví da tại P202, trong ví có 80,000đ và một số giấy tờ cá nhân khác, đã trả lại cho em Phạm Thị Thùy Linh học sinh lớp 12A2


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 17 - 23/04/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 17 - 23/04/2017

Cập nhật: 15h:28' 22/04/2017

Học sinh Vũ Hoàng Minh lớp 8A1, ngày 17/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân trường, đã trả lại cho em Phạm Minh Đức học sinh lớp 8A1. Học sinh Bùi Trần Chí Trung lớp 9A5, ngày 19/04 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P206, đã trả lại cho em Bùi Phương Nam học sinh lớp 10N2. Học sinh Trần Minh Châu lớp 6A4, ngày 18/04 nhặt được ví da (mầu vàng) tại sân vận động Trường ĐHSP Hà Nội, trong ví có 205,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 03 - 09/04/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 03 - 09/04/2017

Cập nhật: 17h:30' 09/04/2017

Học sinh Hoàng Xuân Trường lớp 10D4, ngày 05/04 nhặt điện thoại hiệu Samsung Note 4 tại P212, đã trả lại cho em Đinh Minh Anh học sinh lớp 12D3; Học sinh Nguyễn Duy Dũng lớp 12D4, ngày 07/04 nhặt được 100,000đ tại cổng chính của Trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Phạm Văn Hoàn lớp 8A3, nhặt được điện thoại hiệu Mobistar mầu đen có viền bạc tại tầng 3 nhà N1...


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/3 - 02/04/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/3 - 02/04/2017

Cập nhật: 09h:38' 03/04/2017

- Học sinh Hà Vũ Hoàng An lớp 10N1, ngày 23/3 nhặt điện thoại hiệu Samsung Galaxy A7 tại P206, đã trả lại cho em Bùi Minh Hoàng học sinh lớp 10N1; - Học sinh Hoàng Khánh Chi lớp 11D5, ngày 29/3 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại P315, đã trả lại cho em Lê Thúy Quỳnh học sinh lớp 11D6;


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 26/03/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 26/03/2017

Cập nhật: 20h:04' 25/03/2017

Học sinh Trần Duy Minh lớp 8A5, ngày 17/3 nhặt điện thoại hiệu Masstel tại P206, đã trả lại cho em Đỗ Đức Việt học sinh lớp 10N2. Hoc sinh Hà Vũ Hoàng An lớp 10N1, ngày 23/03 nhặt được điện thoại hiệu Samsung galaxy G7 tại P206, đã trả lại cho em Bùi Minh Hoàng học sinh lớp 10N1 


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/2 - 05/03/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/2 - 05/03/2017

Cập nhật: 15h:05' 04/03/2017

Học sinh Đinh Hải Đăng lớp 12D3, ngày 27/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA mầu vàng (bị hỏng 1 nút bấm số ở giữa), đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.  Học sinh Đinh Đức Long lớp 12D2, ngày 28/02 nhặt được 30,000đ tại sân trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.  Học sinh Trần Đức Minh lớp 12A3, ngày 01/03 nhặt được 50,000đ tại P.203, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/02/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/02/2017

Cập nhật: 21h:31' 25/02/2017

Học sinh Hứa Duy Anh lớp 10N2, ngày 18/2 nhặt được 1 ví da, trong đó có 37,000 đ tại P.206, hiện nay đã chuyển về phòng Bảo vệ, chưa có người nhận. Học sinh Chu Quang Anh lớp 7A3, ngày 21/2 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh tầng 1 nhà N3, đã trả lại cho em Nguyễn Đình Minh Đức lớp 6A1.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 19/02/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 13 - 19/02/2017

Cập nhật: 14h:32' 18/02/2017

Học sinh Hà Minh Hiền lớp 6A5, ngày 15/2 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Trần Quỳnh Trang lớp 7A6. Học sinh Tô Hữu Kỳ lớp 6A1, ngày 16/02 nhặt được 50,000đ tại sân Hội trường 11/10 trường ĐHSP Hà Nội, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Nguyễn Thành Phong lớp 8A4, ngày 17/2 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P409, đã trả lại cho em Nguyễn Phương Thảo lớp 8A7


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06 - 12/02/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06 - 12/02/2017

Cập nhật: 18h:25' 11/02/2017

1. Em Phạm Đức Mạnh học sinh lớp 12A2, ngày 04/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA (vỏ mầu hồng nhạt) tại P202, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. 2. Em Nguyễn Hà An học sinh lớp 11D4, ngày 06/02 nhặt được 1 ví da tại P308, trong đó có 222,000đ đã trả lại cho em Lê Hà Linh lớp 10D1. 3. Em Trịnh Xuân Hào học sinh lớp 11D3, ngày 06/02 nhặt được điện thoại hiệu NOKIA tại P306, đã trả lại cho em Lê Huy Việt lớp 9A5


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/01/2017

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/01/2017

Cập nhật: 13h:16' 21/01/2017

1. Em Bùi Trần Chí Trung, học sinh lớp 9A5, ngày 18/01/2017 nhặt được điện thoại hiệu SAMSUNG tại P.409, đã trả lại cho em Nguyễn Hoàng Anh lớp 6A3. 2. Em Dương Ngọc Thủy, học sinh lớp 11D5, ngày 18/01/2017 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 tại P.315, đã trả lại cho em Vũ Nam Khánh lớp 11D4.