Lịch tuần & TKB » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 18-12-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 18-12-2017

Cập nhật: 16h:02' 09/12/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây; Khối 8, Khối 9, xem tại đây; Khối 10, xem tại đây; Khối 11, xem tại đây; Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 27-11-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 27-11-2017

Cập nhật: 17h:44' 25/11/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 30-10-2017

Thời khóa biểu năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 30-10-2017

Cập nhật: 17h:22' 28/10/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu buổi 1 áp dụng từ ngày 18-09-2017

Thời khóa biểu buổi 1 áp dụng từ ngày 18-09-2017

Cập nhật: 18h:55' 16/09/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu buổi 1 các lớp 6, 7, 8, 9, 12 Áp dụng từ ngày 11-09-2017

Thời khóa biểu buổi 1 các lớp 6, 7, 8, 9, 12 Áp dụng từ ngày 11-09-2017

Cập nhật: 08h:45' 10/09/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 28-08-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 28-08-2017

Cập nhật: 08h:26' 27/08/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 21-08-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 21-08-2017

Cập nhật: 21h:58' 19/08/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 14-08-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 14-08-2017

Cập nhật: 17h:39' 12/08/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 07-08-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 07-08-2017

Cập nhật: 17h:27' 05/08/2017

Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây Khối 10, xem tại đây Khối 11, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 01-08-2017

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ ngày 01-08-2017

Cập nhật: 10h:23' 30/07/2017

Khối THCS, xem tại đây Khối THPT, xem tại đây