Lượt xem: 2110 | Gửi lúc: 16:03' 11/03/2019
Bookmark and Share

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ kỳ Kiểm tra khảo sát lớp 12 năm học 2018-2019

1. Lãnh đạo Điểm KTKS (Làm nhiệm vụ tại trường Nguyễn Tất Thành)

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Lê Thị Mai Oanh

Điểm trưởng

PHT

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Điểm trưởng

 

3

Nguyễn Bá Đại

Thư ký

 

2. Danh sách làm nhiệm vụ tại điểm KTKS

2.1. Cán bộ coi KTKS (Làm nhiệm vụ tại trường Nguyễn Tất Thành)

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Đức

CBCKTr

 

2

Nguyễn Thị Yến

CBCKTr

 

3

Phạm Hồng Ngọc

CBCKTr

 

4

Nguyễn Văn Tráng

CBCKTr

 

5

Bùi Thị Lan Phương

CBCKTr

 

6

Nguyễn Thị Phương

CBCKTr

 

7

Lưu Minh Đức

CBCKTr

 

8

Đinh Lưu Hoàng Thái

CBCKTr

 

9

Bùi Thị Thu Hiền

CBCKTr

 

10

Trần Minh Đức

CBCKTr

 

11

Võ Mai Linh

CBCKTr

 

12

Mai Tôn Minh Trang

CBCKTr

 

13

Lê Thị Hạnh

CBCKTr

 

14

Lê Thị Phương Thảo

CBCKTr

 

15

Hoàng Huyền Thương

CBCKTr

 

16

Vương Thị Thanh Nhàn

CBCKTr

 

17

Đinh Thị Thùy Linh

CBCKTr

 

18

Nguyễn Thu Thủy

CBCKTr

 

19

Đỗ Thu Hà

CBCKTr

 

20

Phạm Thu Hương

CBCKTr

Tiếng Anh

21

Nguyễn Quỳnh Trang

CBCKTr

 

22

Vũ Ngọc Minh

CBCKTr

 

23

Trần Thị Thúy Loan

CBCKTr

 

24

Lê Thị Thanh Huyền

CBCKTr

 

25

Trương Tiến Dũng

CBCKTr

 

26

Phạm Thị Thủy

CBCKTr

 

27

Trần Thanh Quang

CBCKTr

 

28

Vũ Thị Anh

CBCKTr

 

29

Nguyễn Thị Anh

CBCKTr

 

30

Lê Văn Hiếu

CBCKTr

 

31

Nguyễn Văn Thư

CBCKTr

 

32

Đặng Quốc Việt

CBCKTr

 

2.2. Danh sách phục vụ, bảo vệ (Làm nhiệm vụ tại trường Nguyễn Tất Thành)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Danh Quân

Văn thư

 

2

Nguyễn Thị Thu Giang

Kế toán

 

3

Đình Thị Hồng Thu

Y tế

 

4

Nguyễn Thị Hồng

LC

 

5

Nguyễn Bích Vân

LC

 

6

Nguyễn Tiến Lợi

BV

 

7

Nguyễn Quốc Chỉnh

BV

 

3. Danh sách cán bộ giám sát coi KTKS (Làm nhiệm vụ tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hợp

Tổ trưởng

PHT

2

Lê Văn Cường

CBGS

 

3

Vũ Ngọc Toản

CBGS

 

4

Nguyễn Thị Lâm Quỳnh

CBGS

 

4. Danh sách Ban chấm

4.1. Ban chấm bài Ngữ văn và giám sát chấm (Làm nhiệm vụ tại trường Trần Hưng Đạo)

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Phạm Thị Kim Anh

CBChKT

Tổ trưởng

2

Lê Thị Cẩm Tú

CBChKT

 

3

Nguyễn Thị Cẩm Nhi

CBChKT

 

4

Phạm Thị Thu Phương

CBChKT

 

5

Phạm Thị Hoàng Khuyên

CBChKT

 

4.2. Ban chấm bài TNKQ và giám sát chấm (Làm nhiệm vụ tại trường Trần Hưng Đạo)

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Lê Thị Mai Oanh

Trưởng ban

PHT

3

Nguyễn Bá Đại

Thư ký

 

6

Nguyễn Tiến Dũng

Ủy viên

 

7

Nguyễn Danh Quân

Ủy viên