Lượt xem: 6997 | Gửi lúc: 08:05' 26/09/2019
Bookmark and Share

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thứ ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra


Thứ Năm 03/10/2019

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thu Trang, Thanh Xuân, Trường Nghiêm, Trần Yến, Lê Thủy, Vũ Bình, Tiến Dũng, Viết Thắng, Thúy Loan, Chu Phương, Trọng Hiếu, Phan Nga, Trương Dũng, Ngọc Tuyến, Văn Thư, Nguyễn Anh, Thanh Nhàn, Kiều Thu, Lê Thảo, Thu Thủy, Lê Hiếu, Nguyễn Yến, Minh Đức (Lý), Nguyễn Phương, Nguyễn Hiền, Tạ Hiếu, Hồng Ngọc, Xuân Quý, Thành Trung, Phạm Thủy, Vũ Hương, Hồng Anh, Văn Tráng, Trần Thúy (Văn), Lưu Đức, Nguyễn Tâm, Quốc Việt, Phùng Hiền, Lê Cường, Đăng Hoàng, Thanh Lê, Kiều Thắng, Phạm Du, Mai Linh, Phạm Hương (Anh), Lâm Quỳnh, Trần Đức, Lan Phương,  Hương Thảo, Tiến Luận, Tiến Lợi, Thanh Mai


Thứ Sáu 04/10/2019

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thu Trang, Trần Yến, Kim Anh, Cẩm Nhi, Chu Phương, Trần Đức, Thúy Loan, Vũ Bình, Thu Thủy, Phan Nga, Trương Dũng, Phạm Thủy, Nguyễn Yến, Vũ Anh, Thành Vinh, Ngọc Tuyến, Lê Huyền, Nguyễn Anh, Lê Hiếu, Hồng Ngọc, Kiều Thu, Thành Trung, Lê Hạnh, Lưu Đức, Lê Thảo, Tiến Dũng, Quốc Việt, Bùi Thúy, Vũ Toản, Kiều Thắng, Phạm Du, Mai Linh, Phạm Hương (Anh), Lâm Quỳnh, Ngọc Minh, Nguyễn Hòa, Nguyễn Đức


Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thu Trang, Bùi Thúy, Kiều Thắng, Chu Phương, Mai Linh, Đăng Hoàng, Lâm Quỳnh, Minh Huệ, Trần Yến, Trần Thúy (Sử), Hiền Phương, Tiến Lợi, Văn Tráng, Hương Thảo, Thu Thủy, Nguyễn Yến, Lê Huyền, Nguyễn Tâm, Kim Dung, Lê Thủy, Hồng Ngọc, Huyền Thương, Thúy Loan, Lê Thảo, Ngọc Minh, Vũ Huyền, Lê Hiếu, Văn Thư


Thứ Bảy
05/10/2019

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thu Trang, Nguyễn Tâm, Thanh Lê, Đỗ Hà, Lê Cường, Thanh Xuân, Lê Thủy, Vũ Bình, Thúy Loan, Trường Nghiêm, Tiến Dũng, Thu Phương, Hoàng Thái, Lưu Đức, Bá Đại, Cẩm Nhi, Lê Hạnh, Trần Đức, Hoàng Khuyên, Vũ Toản, Ngọc Minh, Vũ Anh, Thanh Tú, Lê Thảo, Huyền Thương, Nguyễn Phương, Chu Thủy, Lâm Quỳnh, Nguyễn Đức, Thu Thủy, Nguyễn Anh, Thanh Mai, Chu Phương, Văn Hòa, Phạm Thủy, Trần Thúy (Sử), Nguyễn Yến, Hồng Ngọc, Thanh Quang, Trọng Hiếu, Trương Dũng, Minh Trang, Mai Linh


Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thu Trang, Đỗ Hà, Lê Thủy, Vũ Bình, Thúy Loan, Trường Nghiêm, Tiến Dũng, Hoàng Thái, Lưu Đức, Lê Hạnh, Trần Đức, Hoàng Khuyên, Vũ Toản, Ngọc Minh, Vũ Anh, Huyền Thương, Nguyễn Phương, Chu Thủy, Lâm Quỳnh, Nguyễn Đức, Thu Thủy, Nguyễn Anh, Thanh Mai, Phạm Thủy, Trần Thúy (Sử), Nguyễn Yến, Hồng Ngọc, Minh Trang, Mai Linh
- Trong các ngày kiểm tra từ 03/10 đến 05/10 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.
- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 14h00
- Ngày Thứ 7 do số lượng GV giảng dạy theo TKB không đáp ứng đủ số lượng GV cần coi thi nên BGH điều động thêm GV biên chế và cơ hữu.
- Kính đề nghị thầy/cô có mặt đầy đủ và đúng giờ để coi kiểm tra, trong trường hợp không coi kiểm tra được, thầy/cô vui lòng xin phép Hiệu trưởng.