Lượt xem: 1571 | Gửi lúc: 08:09' 07/05/2020
Bookmark and Share

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

- Trong các ngày kiểm tra từ 11/05 đến 16/05 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.
- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h15; Buổi chiều 13h15.
- Do số lượng phòng thi nhiều nên BGH điều động thêm một số GV không có TKB đi coi thi, kính mong các thầy/cô thông cảm!
- Kính đề nghị thầy/cô có mặt đầy đủ và đúng giờ để coi kiểm tra, trong trường hợp không coi kiểm tra được, thầy/cô vui lòng xin phép Hiệu trưởng.

Thứ ngày

Buổi

GV coi kiểm tra

 

 

 

Thứ 2 11/05/2020

 

Sáng

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Phan Nga, Hoàng Thái,
Nguyễn Anh, Văn Thư, Thành Vinh, Lê Hạnh, Ngọc Minh,
Huyền, Bùi Thúy, Kiều Thu, Thu Thủy, Đỗ Hà, Minh Đức, Nguyễn Tâm, Lê Thảo, Thanh Nhàn, Lan Phương, Trương Dũng,Hiếu, Hiền Phương, Hồng Ngọc, Tiến Dũng, Thanh Quang, Huyền Thương, Thúy Loan, Vũ Hương, Tạ Hiếu, Kim Dung, Hương Thảo, Trần Thúy (Văn), Lê Thủy, Châu Vân, Phùng Hiền, Vũ Huyền, Phạm Thủy, Đặng Xuân, Hà Phương, Thu Hà,
 Đoàn Huyền, Vũ Bình, Kiều Thắng, Trường Nghiêm, Trần Đức, Hoàng Khuyên, Đại, Thu Giang, Nguyễn Đức, Minh Trang, Thanh Lê, Lê Cường, Lâm Quỳnh, Thắm Hồng, Chu Thủy,
Phan Chức, Việt Đức, Bùi Hiền

 

Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Thanh Tú, Bá Đại, Bùi Thúy,
Kim Anh, Vũ Toản, Chu Phương, Lê Thu, Phạm Du, Nguyễn Đức, Hoàng Khuyên, Thúy Loan, Cẩm Tú, Lê Cường, Lâm Quỳnh,
 Đạt Đăng,Hương, Minh Huệ, Tiến Lợi, Hương Thảo,
 Ngọc Minh, Lan Phương, Diệu Thúy, Tiến Dũng, Hải Tiệp,
Trần Đức, Phan Nga, Phùng Hiền, Hoàng Thái, Thành Vinh,
Thanh Nhàn, Hồng Hạnh, Hạnh, Lê Thảo, Vũ Huyền,
Thu Thủy, Nguyễn Tâm, Kim Dung, Mai Thanh, Hồng Ngọc,
Huyền, Văn Tráng, Huyền Thương, Trần Thúy (Văn), Đỗ Hà, Cẩm Nhi, Vũ Bình, Thắm Hồng, Thu Phương

 

 

 

Thứ 3 12/05/2020

 

Sáng

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Trọng Hiếu, Văn Thư, Đỗ An, Thanh Nhàn, Kiều Thu, Lê Hiếu, Kim Dung, Hồng Hạnh,
Tiến Dũng, Huyền Thương, Văn Tráng, Phan Nga, Bùi Hiền,
Phạm Thủy, Châu Vân, Triệu Hiền, Mai Khuyên, Quốc Việt, Thanh Lê, Trần Thúy (Văn), Phùng Hiền, Đăng Hoàng,Cường, Kim Anh, Phương, Cẩm Nhi, Vũ Hải, Thùy Dương, Thu Hà,
Hải Liên, Trần Đức, Kiều Thắng, Minh Trang, Phạm Du, Đạt Đăng,
Trần Xuân, Minh Huệ, Cẩm Tú, Hương Thảo, Hiền Phương, Nguyễn Hòa, Lâm Quỳnh, Thắm Hồng

 

Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Thanh Tú, Bá Đại, Tiến Dũng, Hương Thảo, Lâm Quỳnh, Viết Thắng, Trần Đức, Nguyễn Anh,
Cường, Nguyễn Hòa, Cẩm Tú, Ngọc Minh, Đạt Đăng,
Minh Huệ, Trương Dũng, Tiến Lợi, Vũ Toản, Hải Tiệp,
Minh Trang, Kim Anh, Thanh Lê, Thúy Loan, Phùng Hiền,
Phan Nga, Thành Vinh, Huyền, Hồng Hạnh, Huyền,
Lê Hạnh, Hồng Ngọc, Thu Thủy, Đỗ Hà, Kim Dung,Hương, Văn Tráng, Huyền Thương, Trần Thúy (Văn), Nguyễn Tâm,
Thủy, Hải Liên, Hà Phương, Đoàn Huyền, Kiều Thắng,
Trường Nghiêm, Thắm Hồng, Nguyễn Trang, Xuân Quý

 

 

 

Thứ 4 13/05/2020

 

Sáng

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Đinh Nhung, Vũ Hải, Cẩm Nhi, Viết Thắng, Hương Thảo, Hải Liên, Thùy Dương, Lê Thu,
Hải Tiệp, Lê Thủy, Thu Hà, Kiều Thắng, Đoàn Huyền, Trần Đức, Hoàng Khuyên, Triệu Hiền, Nguyễn Tâm, Lưu Đức, Đỗ Hà,
Chu Phương, Phạm Thủy, Bùi Hiền, Trần Thúy (Văn),
Nguyễn Anh, Châu Vân, Huyền Thương,Hạnh, Phan Nga, Trương Dũng, Hồng Hạnh, Thúy Loan, Văn Tráng, Lê Huyền, Thanh Quang, Kiều Thu, Tiến Dũng,Huyền, Hồng Ngọc,
Ngọc Minh, Phùng Hiền, Thu Thủy, Hoàng Thái, Thành Vinh,
Toản, Minh Huệ, Lâm Quỳnh, Đạt Đăng,Cường, Cẩm Tú,
Nguyễn Đức, Hiền Phương, Thắm Hồng, Chu Thủy, Phan Chức, Việt Đức

 

Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Đại, Thanh Tú, Trần Thúy (Sử), Hải Tiệp, Minh Đức, Minh Huệ, Vũ Toản, Minh Trang,
Nguyễn Đức, Thanh Lê, Đăng Hoàng, Trương Dũng, Thúy Loan, Cẩm Tú, Hương Thảo, Tiến Lợi, Thu Phương, Châu Vân,
Nguyễn Hòa, Hiền Phương, Văn Tráng, Thu Thủy, Phan Nga, Hoàng Thái, Phạm Thành, Thành Vinh, Thanh Nhàn, Hồng Hạnh, Vũ Huyền, Nguyễn Anh, Huyền, Hồng Ngọc, Đỗ Hà, Thảo, Nguyễn Tâm, Lan Phương,Hạnh, Huyền Thương, Kim Dung, Mai Thanh, Phùng Hiền, Trần Thúy (Văn), Đặng Xuân, Hải Liên, Lê Thủy, Kiều Thắng, Vũ Bình, Thắm Hồng, Tiến Dũng

 

 

 

Thứ 5 14/05/2020

 

Sáng

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Đỗ An, Nguyễn Anh, Tạ Hiếu,
Hiếu, Thanh Quang, Hải Tiệp, Kim Dung, Minh Đức, Mai Thanh, Phạm Thủy, Bùi Hiền, Văn Tráng, Hồng Hạnh, Thành Vinh, Châu Vân, Chu Phương, Đỗ Hà, Cường, Đặng Xuân,
Hương Thảo, Viết Thắng, Thùy Dương,Phương, Cẩm Nhi,
Lê Thu, Vũ Bình, Vũ Hải, Trần Đức, Thanh Lê, Kiều Thắng,
 Phạm Du, Minh Huệ, Thúy Loan, Lan Phương, Thắm Hồng,
Thu Hà, Tiến Lợi, Tiến Dũng

 

Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Đại, Thanh Tú, Vũ Toản,
Đăng Hoàng, Phạm Thành, Thành Trung, Văn Hải, Đạt Đăng,
Tiến Lợi, Trần Yến, Nguyễn Hòa, Ngọc Minh, Lan Phương, Nguyễn Đức, Tú, Hương Thảo, Minh Trang, Thu Giang,
Hải Tiệp, Tú Hồng, Kiều Thắng, Thanh Lê, Phạm Du, Huyền,Huyền, Thu Thủy, Nguyễn Tâm, Thanh Nhàn, Lê Thủy,
Thúy Loan, Hồng Ngọc, Mai Thanh, Cẩm Nhi, Trường Nghiêm, Giáp Cường, Thắm Hồng, Nguyễn Trang, Xuân Quý, Hồng Hạnh, Đặng Xuân, Lê Hạnh, Lê Thảo, Thanh Quang, Nguyễn Anh,
Thủy, Trương Dũng, Phùng Hiền, Hoàng Thái, Tiến Dũng

 

 

 

Thứ 6 15/05/2020

 

 

Sáng

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Thu Thủy, Phan Nga, Triệu Hiền, Trọng Hiếu, Văn Thư, Thành Vinh, Huyền, Hồng Hạnh,
Hạnh, Ngọc Minh, Hoàng Thái, Nguyễn Anh, Huyền,
Lê Thảo, Hải Tiệp, Trương Dũng, Đỗ Hà, Thanh Nhàn, Kim Dung, Thúy Loan, Hiền Phương, Hồng Ngọc, Thu Hà, Bùi Hiền,
Kiều Thu, Phạm Thủy, Huyền Thương, Hương Thảo, Nguyễn Tâm, Hải Liên, Thanh Lê, Quốc Việt, Lưu Đức, Trần Thúy (Văn),
Phùng Hiền, Đặng Xuân, Kim Anh, Mai Khuyên, Trần Yến,
Đoàn Huyền,Thủy,Hồng, Kiều Thắng, Hoàng Khuyên,
Vũ Bình, Bùi Thúy, Vũ Toản, Phạm Du, Nguyễn Đức, Lâm Quỳnh,Cường, Minh Huệ, Lan Phương, Nguyễn Hòa, Thắm Hồng, Tiến Dũng

 

Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Đại, Thanh Tú, Tạ Hiếu,
Toản, Tiến Luận, Kiều Thắng, Chu Phương, Kim Anh,
Hải Tiệp, Lê Thu, Hoàng Khuyên, Đăng Hoàng, Lâm Quỳnh,
Cường, Cẩm Tú, Phạm Thành, Thanh Quang, Nguyễn Hòa, Châu Vân, Hương Thảo, Bùi Thúy, Hiền Phương, Tiến Dũng,
Văn Khiêm, Văn Tráng, Thu Thủy, Phan Nga, Thành Vinh, Đỗ An, Hồng Hạnh, Hoàng Thái, Nguyễn Anh, Huyền, Nguyễn Tâm, Thanh Nhàn, Kim Dung, Mai Thanh, Lê Thủy, Hồng Ngọc,
Lê Thảo, Hải Liên, Đỗ Hà, Đặng Xuân, Hà Phương, Đoàn Huyền, Vũ Bình, Thắm Hồng, Thu Phương

 

 

 

Thứ 7 16/05/2020

 

 

Sáng

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Đại, Đinh Nhung, Đặng Xuân, Văn Khiêm,Thủy, Vũ Bình, Thúy Loan, Trường Nghiêm,
Giáp Cường, Minh Phương, Nguyễn Tâm, Thanh Lê, Đỗ Hà,
Huyền, Phùng Hiền, Huyền Thương, Cường, Đặng Hiền, Thắm Hồng, Thu Hà, Võ Hải, Thu Phương, Xuân Quý, Hải Tiệp, Bùi Hiền, Hải Liên, Tiến Luận, Phạm Thành, Viết Thắng,
Huyền, Thu Thủy, Lan Phương, Mai Thanh, Phan Nga,
Trọng Hiếu, Thanh Nhàn, Hương, Châu Vân, Phạm Du,
Văn Tráng, Nguyễn Đức, Hồng Ngọc, Lưu Đức, Lâm Quỳnh, Nguyễn Hòa, Minh Đức, Toản, Trần Đức, Chu Thủy, Việt Đức, Nguyễn Trang, Cẩm Nhi, Cẩm Tú, Hoàng Khuyên, Kim Anh,
Minh Trang, Thành Vinh, Lê Hạnh, Trịnh Lan, Tiến Dũng

 

 

Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Thu Trang, Đại, Đặng Hiền, Thắm Hồng, Võ Hải, Lê Thảo, Hoàng Thái, Trần Thúy (Văn), Thùy Dương, Phạm Thành, Kiều Thắng, Minh Huệ, Hương Thảo, Hà Phương, Ngọc Minh, Thúy Loan, Nguyễn Tâm, Huyền,Huyền,
Kim Dung, Phùng Hiền, Chu Phương, Tiến Dũng, Lê Thu,
Trần Thúy (Sử), Phạm Thủy, Thanh Quang, Triệu Hiền, Tạ Hiếu, Hải Tiệp, Hồng Anh, Tiến Lợi, Lê Hiếu, Văn Thư, Quốc Việt,
 Đăng Hoàng, Thanh Tú, Xuân Quý, Trọng Hiếu, Kiều Thu,
Chu Thủy, Việt Đức, Nguyễn Trang, Trịnh Lan