Lượt xem: 5678 | Gửi lúc: 10:42' 05/12/2019
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung Khối 9 Học kỳ I năm học 2019-2020

Thứ ngày

Môn

(Thời gian)

Thời gian bắt đầu kiểm tra

Giáo viên coi kiểm tra

Thứ Năm
12/12/2019

Ngữ văn
(90 phút)

7h30

Quốc Việt, Đỗ Hà, Hiền Bách,

Lê Cường, Trần Đức, Lan Phương, Tiến Lợi, Đăng Hoàng, Chu Thủy, Đặng Hiền, Lê Hạnh, Hoàng Thái,

Mai Thanh, Lê Thảo, Kim Anh,

Hoàng Khuyên, Minh Trang,

Nguyễn Hòa.

Tiếng Anh (60 phút)

9h30

Thứ Sáu
13/12/2019

Toán
(90 phút)

7h30

Đỗ Hà, Quốc Việt, Đặng Hiền,

Trần Thúy (Văn), Phùng Hiền,

Kiều Thắng, Văn Du, Lâm Quỳnh, Tiến Dũng, Thanh Quang, Lê Thu, Trần Thúy (Sử), Lê Hiếu, Văn Thư, Đăng Hoàng, Văn Tráng,
Thanh Lê.

* Trong các ngày K9 kiểm tra 12/12 và 13/12; HS các khối khác học bình thường theo TKB; riêng HS K11 nghỉ học sáng Thứ 5; HS K10 nghỉ học sáng Thứ 6.                            

* Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra vào hồi 7h00. 

* Do số lượng GV coi kiểm tra theo TKB K9 không đủ nên Nhà trường điều động thêm một số thầy/cô không có TKB đi coi kiểm tra, mong thầy/cô lưu ý. * Kính đề nghị thầy/cô có mặt đầy đủ và đúng giờ để coi kiểm tra, trong trường hợp không coi kiểm tra được, thầy/cô vui lòng xin phép Hiệu trưởng.