Lượt xem: 918 | Gửi lúc: 03:02' 02/07/2020
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi thi kiểm tra khảo sát Khối 9 lần 2 năm học 2019 - 2020

- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 13h00.
- Do số lượng phòng thi nhiều nên BGH điều động thêm một số GV không có TKB đi coi thi, kính mong các thầy/cô thông cảm!
- Kính đề nghị thầy/cô có mặt đầy đủ và đúng giờ để coi kiểm tra, trong trường hợp không coi kiểm tra được, thầy/cô vui lòng xin phép Hiệu trưởng.

Thứ ngày

Buổi

GV coi kiểm tra


Thứ 2
06/07/2020

Sáng

Thu Trang, Đặng Hiền, Hồng Ngọc, Văn Thành, Thúy Loan,

Vũ Huyền, Phùng Hiền, Kim Dung, Tiến Dũng, Nguyễn Anh,

Tạ Đức Hiếu, Triệu Hiền, Cẩm Tú, Châu Vân, Lưu Đức,

Ánh Tuyết, Văn Hòa, Kiều Thu, Trương Dũng, Thanh Quang,

Phạm Thủy, Quốc Việt, Trần Thúy (Văn), Huyền Thương,

Đỗ Hà, Minh Đức (Lý), Thanh LêChiều

Thu Trang, Đặng Hiền, Hồng Ngọc, Văn Thành, Thúy Loan,

Vũ Huyền, Phùng Hiền, Kim Dung, Tiến Dũng, Nguyễn Anh,

Tạ Đức Hiếu, Triệu Hiền, Cẩm Tú, Châu Vân, Lưu Đức,

Ánh Tuyết, Văn Hòa, Kiều Thu, Trương Dũng, Thanh Quang,

Phạm Thủy, Quốc Việt, Trần Thúy (Văn), Huyền Thương,

Đỗ Hà, Minh Đức (Lý), Thanh LêThứ 3
07/07/2020

Sáng

Thu Trang, Đặng Hiền, Hồng Ngọc, Văn Thành, Thúy Loan,

Vũ Huyền, Phùng Hiền, Kim Dung, Tiến Dũng, Nguyễn Anh,

Tạ Đức Hiếu, Triệu Hiền, Châu Vân, Lưu Đức, Ánh Tuyết, 

Văn Hòa, Kiều Thu, Trương Dũng, Thanh Quang, Phạm Thủy,

Quốc Việt, Trần Thúy (Văn), Huyền Thương, Đỗ Hà,

Minh Đức (Lý), Thanh Lê