Lượt xem: 9193 | Gửi lúc: 15:59' 02/04/2018
Bookmark and Share

Kết quả kiểm tra khảo sát lớp 9 – Lần 1 năm học 2017 – 2018

Học sinh trường ngoài đã đăng ký kiểm tra tại trường, xem kết quả tại đây.

Nhà trường trả bài kiểm tra khảo sát cho HS lớp 9 trường ngoài tại P109 từ ngày 03/04/2018 đến hết ngày 07/04/2018 trong giờ hành chính.

Lịch kiểm tra khảo sát lớp 9 tiếp theo:

- Lần 2: ngày 06/05/2018.

- Lần 3: ngày 27/05/2018.

Học sinh ngoài trường có nhu cầu dự kiểm tra khảo sát, vui lòng đến phòng Tài vụ của Trường (Phòng 102, tầng 1) để đăng ký và nộp lệ phí kiểm tra trước ngày kiểm tra 02 ngày.