Lượt xem: 10716 | Gửi lúc: 09:02' 16/05/2018
Bookmark and Share

Kết quả kiểm tra khảo sát lớp 9 – Lần 2 năm học 2017 – 2018

Kết quả kiểm tra khảo sát lớp 9 học sinh trường ngoài, xem tại đây.

Nhà trường trả bài cho các học sinh đăng kí thi thử tại phòng 106 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần đến hết ngày 26/05/2018 (19, ngày 21 và 22 tháng 5, Trường nghỉ làm việc). Ngày 27/05/2018 kiểm tra khảo sát lần 3, học sinh có nhu cầu kiểm tra, đăng kí tại phòng Tài vụ của trường trước ngày 25/05/2018.