Lượt xem: 9501 | Gửi lúc: 16:43' 04/06/2018
Bookmark and Share

Kết quả kiểm tra khảo sát lớp 9 – Lần 3 năm học 2017 – 2018

Kết quả kiểm tra của học sinh ngoài trường, xem tại đây

Nhà trường trả bài cho học sinh tại phòng 106 đến hết ngày 12/06/2018, buổi sáng từ 07h30 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00. Ngày 09/06/2018 Trường nghỉ làm việc.

Trân trọng thông báo!