Lượt xem: 7385 | Gửi lúc: 06:55' 04/04/2018
Bookmark and Share

Lịch kiểm tra học kì II năm học 2017 - 2018

I/ KIỂM TRA TẬP TRUNG THEO ĐƠN VỊ LỚP

1. Khối 6, 7, 8.

-            Môn kiểm tra: Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Hoá học.

-            Thời gian kiểm tra: 45 phút.

-            Lịch kiểm tra:

Khối

Thứ (ngày)

Tiết

Môn kiểm tra

6, 7, 8

Thứ hai (9/4)

Tiết 2

Lịch sử

Thứ ba (10/4)

Tiết 1

GDCD

Thứ tư (11/4)

Tiết 1

Sinh học

Thứ năm (12/4)

Tiết 1

Địa lí

Thứ sáu (13/4)

Tiết 1

Vật lí

Thứ bảy (14/4)

Tiết 1

Hóa học

-            Các môn Thể dục, Nghệ thuật, Tin học và Công nghệ: Giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra trên lớp.

2. Khối 9. Giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra trên lớp.

3. Khối 10,11.

-             Môn kiểm tra:

+ Các lớp A: Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD.

+ Các lớp N: Ngữ văn, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD.

+ Các lớp D: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD.

-            Thời gian kiểm tra: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh (45 phút); riêng môn Ngữ văn kiểm tra 90 phút.

-            Lịch kiểm tra:

Khối

Thứ (ngày)

Tiết

Môn kiểm tra

10, 11

Thứ hai (9/4)

Tiết 1

Lịch sử

Thứ ba (10/4)

Tiết 1

GDCD

Thứ tư (11/4)

Tiết 1

Sinh học

Thứ năm (12/4)

Tiết 1

Địa lí

Thứ sáu (13/4)

Tiết 1

Hóa học (lớp D, N)

Tiếng Anh (lớp A)

Thứ bảy (14/4)

Tiết 1,2

Ngữ văn (90 phút, lớp A, N)

Vật lí (Tiết 1, lớp D)

-            Các môn Thể dục, Tin học, Công nghệ: Giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra trên lớp.

4. Khối 12. Giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra trên lớp.

Ghi chú:

-  Các thầy/cô giáo bộ môn có giờ dạy trùng với lịch kiểm tra tại lớp sẽ được nhà trường phân công coi kiểm tra tập trung.

- Sau tiết kiểm tra tập trung theo đơn vị lớp, toàn trường vẫn học bình thường theo TKB.

 

II/ KIỂM TRA TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG

Lịch kiểm tra:


 

Ghi chú:

- Trong các ngày kiểm tra từ 16/4 đến 18/4/2018 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.

- Đối với học sinh khối THPT: Các lớp A kiểm tra môn Toán, Lý, Hóa; các lớp D kiểm tra môn Toán, Văn, Anh; các lớp N kiểm tra môn Toán, Lý, Anh.

+ Khối 10, 11 : Toán, Văn, Lý, Hóa 100% tự luận, Tiếng Anh: Trắc nghiệm  70%, Tự luận  30%

+ Khối 12: Văn 100% tự luận; Toán, Lý, Hóa, Anh:  100% trắc nghiệm.

- Đối với học sinh khối THCS: Kiểm tra môn Toán, Văn, Anh. Toán, Văn : 100% Tự luận; Tiếng Anh : Trắc nghiệm 30%, Tự luận : 70%