Lượt xem: 10305 | Gửi lúc: 15:13' 23/11/2017
Bookmark and Share

Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2017 - 2018

I. LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG


Lưu ý:    

* Trong các ngày học sinh các khối khác kiểm tra (từ 4/12 đến 6/12), học sinh Khối 9 học bình thường. Trong các ngày học sinh Khối 9 kiểm tra (từ 14/12 đến 15/12), học sinh các khối khác học buổi 1 và buổi 2 bình thường; riêng Thứ 5 học sinh Khối 10 và Khối 11 nghỉ học buổi 2.

* Đối với học sinh khối THPT:   

Các lớp A kiểm tra 3 môn : Toán, Lý, Hóa; các lớp D kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh;
các lớp N kiểm tra 3 môn Toán, Lý, Anh.

K10, K11 : Toán, Văn, Lý, Hóa 100% tự luận; Anh: Trắc nghiệm 70%; Tự luận 30%

K12: Văn 100% tự luận; Toán, Lý, Hóa, Anh:  100% trắc nghiệm.

* Đối với học sinh khối THCS: Kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh

Toán, Văn : 100% Tự luận; Tiếng Anh : Trắc nghiệm 30%, Tự luận : 70%


II. LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG THEO ĐƠN VỊ LỚP NĂM HỌC 2017-2018

1. Khối 6, 7, 8.

-        Môn kiểm tra: Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Hoá học.

-       Thời gian kiểm tra: 45 phút.

-       Lịch kiểm tra:

Khối

Thứ (ngày)

Tiết

Môn kiểm tra

6, 7, 8

Thứ hai (11/12)

Tiết 2

Lịch sử

Thứ ba (12/12)

Tiết 1

GDCD

Thứ tư (13/12)

Tiết 1

Sinh học

Thứ năm (14/12)

Tiết 1

Địa lí

Thứ sáu (15/12)

Tiết 1

Vật lí

Thứ bảy (16/12)

Tiết 1

Hóa học

-       Các môn Thể dục, Nghệ thuật, Tin học và Công nghệ: Giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra trên lớp.

2. Khối 9. Giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra trên lớp.

3. Khối 10, 11.

-        Môn kiểm tra:

+ Các lớp A: Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD.

+ Các lớp N: Ngữ văn, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD.

+ Các lớp D: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD.

-       Thời gian kiểm tra: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh (45 phút); riêng môn Ngữ văn kiểm tra 90 phút.

-       Lịch kiểm tra:

Khối

Thứ (ngày)

Tiết

Môn kiểm tra

10, 11

Thứ hai (11/12)

Tiết 1

Lịch sử

Thứ ba (12/12)

Tiết 1

GDCD

Thứ tư (13/12)

Tiết 1

Sinh học

Thứ năm (14/12)

Tiết 1

Địa lí

Thứ sáu (15/12)

Tiết 1

Hóa học (lớp D, N)

Tiếng Anh (lớp A)

Thứ bảy (16/12)

Tiết 1, 2

Ngữ văn (90 phút, lớp A, N)

Vật lí (Tiết 1, lớp D)

-       Các môn Thể dục, Tin học, Công nghệ: Giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra trên lớp.

4. Khối 12. Giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra trên lớp.

Ghi chú:

-       Các thầy/cô giáo bộ môn có giờ dạy trùng với lịch kiểm tra tại lớp sẽ được nhà trường phân công coi kiểm tra tập trung.

-       Sau tiết kiểm tra tập trung theo đơn vị lớp, toàn trường vẫn học bình thường theo TKB.

 

BAN GIÁM HIỆU