Lượt xem: 5938 | Gửi lúc: 17:04' 24/05/2018
Bookmark and Share

Lịch kiểm tra khảo sát lần 3 Khối 9 và Khối 12

Lịch kiểm tra khảo sát Khối 9

 

Thứ/Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Chủ nhật
27/5/2018

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h25

7h30

Chiều

Toán

120 phút

13h25

13h30

 

Lịch kiểm tra khảo sát THPT Quốc gia

Thứ/Ngày

Buổi

Môn thi /
Bài thi tổ hợp

Thời gian
làm bài

Thời gian phát đề

Giờ bắt đầu
làm bài

Thứ 7

26/5/2018

Chiều

Bài thi KHTN

150 phút

13h25

13h30

Bài thi KHXH

150 phút

13h25

13h30

Chủ nhật

27/5/2018

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h25

7h30

Chiều

Toán

90 phút

13h25

13h30

Tiếng Anh

60 phút

15h15

15h20