Lượt xem: 32248 | Gửi lúc: 08:43' 03/05/2016
Bookmark and Share

Lịch tuyển sinh năm học 2016 - 2017

LỊCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 - 2017

Lớp 6

Thời gian

Nội dung công việc

Từ 14h00 ngày 24/05/2016 đến
hết ngày 10/06/2016

Phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

Từ ngày 30/05/2016
đến hết ngày 10/06/2016

Nhận hồ sơ xét tuyển, tuyển thẳng vào lớp 6
(đơn xét tuyển, đơn tuyển thẳng có dán ảnh 4x6)

Từ ngày 06/06/2016
đến hết ngày 10/06/2016

Nhập học cho học sinh diện tuyển thẳng

Ngày 13/06/2016

Nhập học cho học sinh lớp 6 diện xét tuyển (Đợt 1)

Ngày 15/06/2016

Nhập học cho học sinh lớp 6 diện xét tuyển (Đợt 2, nếu còn chỉ tiêu)

07h30 ngày 16/07/2016
(Lịch cũ: 18/07/2016)

Học sinh đến trường tham gia hoạt động “Chào học sinh lớp 6”

Ngày 19/07/2016

Buổi học đầu tiên

Lớp 10

Thời gian

Nội dung công việc

Từ 18/05/2016 đến
hết ngày 13/6/2016

Phát hành và nhận hồ sơ thi tuyển, tuyển thẳng vào lớp 10
(đơn và thẻ dự thi có dán ảnh 4x6)

16h00 ngày 15/06/2016

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 đến tr­­ường xem SBD và phòng thi
(hoặc xem trên Website của trường http://ntthnue.edu.vn)

Ngày 16/06/2016
(Thứ 5)

07h30: Thi môn Ngữ văn (120 phút)

13h30: Thi môn Toán (120 phút)

Ngày 17/06/2016
(Thứ 6)

07h30: Thi môn Tiếng Anh (90 phút)

17h00 ngày 21/06/2016

(Lịch cũ: 16h00 ngày 20/06/2016)

Công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 diện thi tuyển (hoặc xem trên Website của trường http://ntthnue.edu.vn)

Ngày 20, 21/06/2016
(Lịch cũ: 21/06/2016)

Nhập học cho học sinh diện tuyển thẳng (kể cả HS NTT đủ điều kiện tuyển thẳng)

Ngày 22/06/2016

Nhận hồ sơ của học sinh Hà Nội có nguyện vọng vào tr­ường theo phư­­ơng thức xét tuyển (mang theo bản photo phiếu điểm của Sở GD&ĐT Hà Nội).

09h00 ngày 23/06/2016

Công bố điểm chuẩn diện xét tuyển

Từ 09h00 ngày 23/06 đến 11h30 ngày 24/06/2016

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 nhập học (diện thi tuyển, diện xét tuyển)

15h00 ngày 24/06/2016

Nhập học cho học sinh trúng tuyển diện dự khuyết (nếu còn chỉ tiêu)

14h00 ngày 23/07/2016

Học sinh đến tr­­ường xem biên chế lớp năm học 2016 - 2017 và xây dựng Nội qui lớp học

Ngày 25/07/2016

Buổi học đầu tiên.