Lượt xem: 2519 | Gửi lúc: 06:35' 22/03/2018
Bookmark and Share

Lịch và danh sách học sinh Khối 6, 7 , 8 thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

1. Môn thi: Toán, Ngữ văn (90 phút); Tiếng Anh (60 phút)

2. Thời gian: 14h00 Thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 năm 2018.

3. Phòng thi:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Toán 6: Phòng 310

Toán 7: Phòng 313

Toán 8: Phòng 404

Ngữ văn 6: Phòng 311

Ngữ văn 7: Phòng 402

Ngữ văn 8: Phòng 407

Tiếng Anh 6: Phòng 308

Tiếng Anh 7: Phòng 312

Tiếng Anh 8: Phòng 403

4. Danh sách dự thi:

- Khối 6, xem tại đây

- Khối 7, xem tại đây

- Khối 8, xem tại đây

Chú ý: Học sinh đi thi mang theo đồ dùng học tập và giấy nháp.