Lượt xem: 2369 | Gửi lúc: 16:51' 12/03/2019
Bookmark and Share

Lịch và danh sách học sinh Khối 6, 7 , 8 thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019

1. Môn thi:   Toán, Ngữ văn (90 phút), Tiếng Anh (60 phút)

2. Thời gian : 14h00 Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019.

3. Phòng thi:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Toán 6: Phòng 310

Toán 7: Phòng 311

Toán 8: Phòng 312

Ngữ văn 6: Phòng 313

Ngữ văn 7: Phòng 402

Ngữ văn 8: Phòng 403

Tiếng Anh 6: Phòng 306

Tiếng Anh 7: Phòng 308

Tiếng Anh 8: Phòng 309

4. Danh sách dự thi:

- Khối 6, xem tại đây

- Khối 7, xem tại đây

- Khối 8, xem tại đây

Lưu ý:Học sinh đi thi mang theo đồ dùng học tập và giấy nháp.