Lượt xem: 5344 | Gửi lúc: 10:03' 12/12/2017
Bookmark and Share

Lịch và danh sách học sinh Khối 9 kiểm tra Học kì I năm học 2017 - 2018

Quy định vắng kiểm tra, xem tại đây.

Danh sách học sinh kiểm tra, xem tại đây.


Lịch kiểm tra:


Lưu ý: Trong các ngày học sinh Khối 9 kiểm tra (từ 14/12 đến 15/12), học sinh các khối khác học buổi 1 và buổi 2 bình thường; riêng Thứ 5 (14/12) học sinh Khối 10 và Khối 11 nghỉ học buổi 2.