Lượt xem: 3707 | Gửi lúc: 21:52' 19/05/2018
Bookmark and Share

Thời khóa biểu Khối 9 và Khối 12 áp dụng từ 21-05-2018

Thời khóa biểu Khối 9 và Khối 12 (buổi sáng) có sự thay đổi. Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối (buổi chiều không thay đổi).

Khối 9, xem tại đây

Khối 12, xem tại đây