Lượt xem: 5038 | Gửi lúc: 16:52' 06/05/2018
Bookmark and Share

Thời khóa biểu Khối THCS (buổi sáng) áp dụng từ ngày 07-05-2018

Thời khóa biểu buổi sáng Khối THCS có sự thay đổi (buổi chiều không đổi). Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối.

Khối 6, Khối 7, xem tại đây

Khối 8, Khối 9, xem tại đây