Lượt xem: 14685 | Gửi lúc: 15:41' 01/02/2020
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03/02/2020

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.


TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây (Bắt đầu từ 03.02.2020)