Lượt xem: 3293 | Gửi lúc: 15:03' 03/05/2020
Bookmark and Share

Thời khóa biểu ôn tập và Sơ đồ phòng học năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 04/05 đến 09/05/2020

Thời khóa biểu Ôn tập năm học 2019 - 2020 áp dụng từ ngày 04/05 đến 09/05/2020

Thời khóa biểu Ôn tập khối THCS: xem tại đây.

Thời khóa biểu Ôn tập khối THPT: xem tại đây.


Sơ đồ phòng học Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: xem tại đây.Sơ đồ phòng học Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: xem tại đây.