Lượt xem: 2925 | Gửi lúc: 18:50' 22/02/2019
Bookmark and Share

Thông báo kiểm tra khảo sát lớp 9 và lớp 12 - lần 1

Học sinh trường ngoài có nhu cầu kiểm tra khảo sát, đăng kí và nộp lệ phí tại phòng Tài vụ của trường (Phòng 102) trước ngày 07/03/2019.