Lượt xem: 4571 | Gửi lúc: 21:13' 19/02/2019
Bookmark and Share

Thông báo mở lớp ôn tập dành cho học sinh lớp 8, lớp 9 thi vào lớp 10 và lớp 11

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức các lớp ôn tập dành cho học sinh lớp 8, lớp 9 và lớp 11 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

 

1. Lớp ôn tập dành cho học sinh lớp 8:

-                    Thời gian: Học từ tháng 3/2019  đến tháng 6/2020

-                    Địa điểm : Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 

-                    Giáo viên dạy: 

+        Môn Toán: Thầy Lê Văn Cường

+        Môn Ngữ văn: Cô Đỗ Thu Hà

+        Môn Tiếng Anh: Cô Nguyễn Thị Tâm

+        Môn Vật lý : Cô Nguyễn Thị Lâm Quỳnh

+        Môn Hoá học: Cô Ngọc Châu Vân

+        Môn Sinh học: Cô Võ Thị Hải 

Lịch học

Môn học

Thời gian

Ghi chú

Môn Toán

Thứ 7 : Từ 17h45 - 19h15

Chủ nhật: Từ 14h00 - 15h30

 

Môn Ngữ văn

Thứ 6: Từ 17h45 - 19h15

Chủ nhật: Từ 15h45 - 17h15

 

Môn Tiếng Anh

Thứ 3: Từ 17h45 - 19h15

 

Môn Vật lý

Thứ 5: Từ 17h45 - 19h15

 

Môn Hóa học

Thứ 4: Từ 17h45 - 19h15

 

Môn Sinh học

Thứ 2: Từ 17h45 - 19h15

 

 

2. Lớp ôn tập dành cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10:

-                    Thời gian: từ tháng 3/2019  đến tháng 6/2019

-                    Địa điểm : Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 

-                    Giáo viên dạy: 

+        Môn Toán: Cô Đặng Thị Hiền 

+        Môn Văn: Cô Hà Song Hải Liên 

+        Môn Tiếng Anh: Cô Lê Thị Thanh Huyền

Lịch học

Môn học

Thời gian

Ghi chú

Môn Toán

Thứ 4: Từ 17h 45 – 19h15 

Chủ nhật : Từ 14h00 – 15h30

 

Môn Văn

Thứ 7: Từ 17h45 – 19h15

Chủ nhật: Từ 15h45 – 17h15

 

Môn Tiếng Anh

Thứ 2: Từ 17h45 – 20h00

1, 5 ca

 

3. Lớp ôn tập dành cho lớp 11.

-                    Thời gian: Học từ tháng 3/2019  đến tháng 6/2020

-                    Địa điểm : Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 

-                    Giáo viên dạy: 

+        Môn Toán: Thầy Bùi Duy Hưng

+        Môn Ngữ văn: Cô Trịnh Thị Lan

+        Môn Tiếng Anh: Cô Nguyễn Thuỳ Dương

+        Môn Vật lý: Thầy Phạm Trường Nghiêm 

+        Môn Hoá học: Thầy Trần Minh Đức 

Lịch học

Môn học

Thời gian

Ghi chú

Môn Toán

Thứ 3: Từ 17h45 - 19h15

 

Môn Ngữ văn

Thứ 6:  Từ 17h45 - 19h15

Chủ nhật: Từ 14h00 - 15h30

 

Môn Tiếng Anh

Thứ 2: Từ 17h45 - 19h15

 

Môn Vật lý

Thứ 5: Từ 17h45 - 19h15

 

Môn Hóa học

Thứ 6: Từ 17h45 - 19h15

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Tài vụ (phòng 102), điện thoại: 024.66849824.

Trân trọng!

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH