Lượt xem: 10352 | Gửi lúc: 11:36' 30/06/2018
Bookmark and Share

Thông báo nhập học học sinh vào lớp 6 đỗ diện dự khuyết năm học 2018 - 2019

Thông báo nhập học học sinh vào lớp 6 đỗ diện dự khuyết năm học 2018 - 2019

 

I/ ĐIỂM CHUẨN HỌC SINH KHỐI 6 DIỆN DỰ KHUYẾT:  20.75 ĐIỂM

Những học sinh vào học lớp 6 năm học 2018 - 2019 nộp hồ sơ theo hướng dẫn sau:

II/ NHẬP HỌC HỌC SINH LỚP 6 DIỆN DỰ KHUYẾT

1. Thời gian : Từ 14h00 đến 17h00 Thứ 7 ngày 30/6/2018 và từ 8h00 đến 11h00 Thứ 2 ngày 2/7/2018

2. Hồ sơ gồm

- Học bạ chính

- Bản sao Giấy khai sinh

- Giấy chứng nhận ưu tiên: bản gốc Giấy chứng nhận đạt giải, bản sao công chứng Giấy chứng nhận con dân tộc, con thương binh (nếu có)

- Mã học sinh và mật khẩu.

3. Kinh phí : 3.250.000 đồng (bao gồm kinh phí may đồng phục, kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ CLB Nghệ thuật và CLB Thể thao, quỹ khuyến học, quỹ Đoàn Đội).

                                                                                                                                         

                                                                                                                                       HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH