Lượt xem: 9619 | Gửi lúc: 09:38' 13/01/2020
Bookmark and Share

[CẬP NHẬT KHỐI 11 - TANN CHIỀU] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 13/01/2020

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây (Cập nhật: 13.01.2020).

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.


TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây (Bắt đầu từ 13.01.2020)