Nội quy - Quy định


Quy định về việc trả văn bằng, hồ sơ, học bạ và các giấy tờ liên quan
NTT
Lịch trả bằng Tốt nghiệp cố định vào chiều Thứ 4 và chiều Thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ và những ngày nghỉ, thi của trường):  từ 14h00 đến 17h00. - Thời gian nhận và trả các hồ sơ, giấy tờ khác: từ Thứ 2 đến Thứ 7 (trừ ngày lễ và những ngày nghỉ, thi của trường): + Buổi sáng: từ 8h00 – 11h30 + Buổi chiều: từ 14h00 – 17h00